Apstiprināts 2022.gada publiskais pārskats

  Ziņas/Apstiprināts 2022.gada publiskais pārskats

Apstiprināts 2022.gada publiskais pārskats

2023. gada 25. Oktobris

Š.g. 19.oktobra Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes sēdē tika apstiprināts Rēzeknes SEZ 2022.gada publiskais pārskats. Pārskatā sniegta vispārīga informācija par Rēzeknes SEZ, tās misija un vīzija, fakti par komercsabiedrībām un to darbības rādītāji, informācija par teritorijas attīstību, īstenotajiem projektiem un pasākumiem, kā arī finanšu informācija.

2022.gads aizvadīts ar mērķi piesaistīt arvien jaunus investorus un atbalstīt jau esošos Rēzeknes SEZ uzņēmējus, kā arī radot uzņēmējdarbībai piemērotu vidi. Rēzeknes SEZ pārvalde organizēja un iesaistījās investīciju piesaistes pasākumos, ekonomikas forumos, vebināros u.c. notikumos, kuros bija iespēja popularizēt Rēzeknes SEZ kā pareizo vietu biznesam.

Lai veicinātu starptautisku atpazīstamību un investīciju piesaisti, kā arī jaunu ārvalstu sadarbību veidošanu, Rēzeknes SEZ ņēma dalību 13 ārvalstu pasākumos, kā, piemēram, Barcelona New Economy Week 2022.

Rēzeknes SEZ pārvalde iesaistījās vairāk kā 24 Latvijas un reģiona mēroga pasākumos. Kā, piemēram, tika organizēta uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju tikšanās “Rēzeknes SEZ uzņēmēji sanāk kopā”. Savukārt, dalība tika ņemta tādos pasākumos kā Latgales kongress “Latgaliskums Eiropā – no valodas līdz ekonomikai”, Rēzeknes valstspilsētas domes organizētajā pasākumā “Kafijas pauze biznesā, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas organizētajā forumā “#atbalstsuzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam” u.c. pasākumos. 2022.gadā tika uzņemtas delegācijas, kā, piemēram, vēstnieki no Kazahstānas Republikas un Korejas Republikas, tika uzņemti sadarbības partneri no Īrijas-Latvijas tirdzniecības kameras un tās biedri. Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvjiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz Liepājas SEZ un Rīgas Brīvostu, lai iegūtu jaunas zināšanas.

Rēzeknes SEZ pērn atzīmēja savu ceturtdaļgadsimta gadadienu! Jubilejas pasākums norisinājās 2 daļās – konference “Rēzeknes SEZ – šodien un rīt” un jau tradicionālā Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas pasniegšanas ceremonija. Uz pasākumu tika pieaicināti pašvaldību pārstāvji un citu Latvijas speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārstāvji, kā arī piesaistīti daudzi nozaru speciālisti un ārvalstu sadarbības partneri, kā, piemēram, Pasaules brīvo zonu organizācijas galvenais zināšanu speciālists Dr. Mohans Guruswamy.

Rēzeknes SEZ pārvalde 2022.gada laikā saņēma 50 investoru pieprasījumus, tostarp izsūtīti 20 investīciju piedāvājumi un sagatavoti 30 nekustamā īpašuma piedāvājumi. Kopumā tika sniegtas 14 prezentācijas par Rēzeknes SEZ, tās priekšrocībām un iespējam. Pērnā gada komplekso pasākumu kopums rezultējās ar 2 jaunu komercsabiedrību iestāšanos Rēzeknes SEZ – alumīnija laivu ražotājs “FISHBOAT” RSEZ SIA un riepu pārstrādes uzņēmums SIA “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas Heli Energy”. Jāpiebilst, ka pērn “FISHBOAT” RSEZ SIA apgrozījums pieauga līdz pat 1 milj. eiro.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību kopējā uzkrātā ilgtermiņa ieguldījumu summa sasniedza 183 milj. eiro, pagājušajā gadā tika noslēgti 5 līgumi par ieguldījuma projektiem, kas paredz uzņēmumu ražošanas tehnoloģiju modernizēšanu un ražošanas jaudas palielināšanu.

Rēzeknes SEZ uzņēmumi pērn nodarbināja 1270 strādājošos. Aptuveni 49% no nodarbinātajiem bija Rēzeknes valstspilsētas iedzīvotāji, savukārt, 41% Rēzeknes novada iedzīvotāji un 10% nodarbināto bija reģistrēti citās pašvaldībās. Lielākais darba devējs bija “OptoElektronika LV” RSEZ SIA, uzņēmums nodarbināja 361 darbinieku. Pērn Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās kopumā tika radītas 82 jaunas darba vietas.

Pērn Rēzeknes SEZ pārvalde uzsāka jaunu tradīciju, organizējot kopīgas apmācības vairāku Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbiniekiem. Iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas darba vides klimata uzlabošanai, tika aizvadīts “Efektīvas komunikācijas treniņš”, ko atzinīgi novērtēja pasākuma dalībnieki.

Rēzeknes SEZ pārvalde 2022.gadā turpināja iesākto, lai piesaistītu jaunas investīcijas, radītu piemērotus apstākļus biznesam un veicinātu Rēzeknes SEZ esošo uzņēmumu kopienas stiprināšanu. Tika meklēti pavisam jauni un inovatīvi veidi un iespējas, lai veicinātu Rēzeknes SEZ atpazīstamību kā reģionālā mērogā, tā pasaules mērogā.

Ar pilno Rēzeknes SEZ 2022.gada publisko pārskatu iespējams iepazīties mājaslapā www.rsez.lv, sadaļā “Oficiālā informācija” – “Pārskati” – “2022.gads”.