“Zaļā domāšana” ražošanas tehnoloģiju uzlabošanā

  Ziņas/“Zaļā domāšana” ražošanas tehnoloģiju uzlabošanā

“Zaļā domāšana” ražošanas tehnoloģiju uzlabošanā

2023. gada 04. Septembris

Pēdējos gados “zaļā domāšana” ražošanas tehnoloģiju attīstībā ir guvusi ievērojamu uzmanību biznesa pasaulē. Tas attiecas uz videi draudzīgu metožu un prakses izmantošanu ražošanas procesā. Aktuālo ražošanas tehnoloģiju ieviešanai ir daudz priekšrocību, tostarp uzlabota efektivitāte, samazināts atkritumu daudzums un palielināta klientu lojalitāte.

“Zaļā domāšana” sevī ietver atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, atkritumu un emisiju samazināšanu un ilgtspējīgu ražošanas metožu ieviešanu. “Zaļās domāšanas” ražošanas tehnoloģijas izmantošanai ir daudz priekšrocību.

Pirmkārt, tas var samazināt atkritumu un enerģijas patēriņu, radot izmaksu ietaupījumu un uzlabotu efektivitāti. Piemēram, energoefektīvu apgaismojuma un apkures sistēmu ieviešana var samazināt enerģijas patēriņu un komunālos maksājumus.

Otrkārt, tas var uzlabot piegādes ķēdes pārvaldību, samazinot ražošanas un transportēšanas ietekmi uz vidi. Piemēram, elektrisko transportlīdzekļu vai biodegvielas izmantošana var samazināt transporta radītās emisijas.

Kā arī tas var palīdzēt uzņēmumiem ievērot vides noteikumus un samazināt oglekļa pēdas nospiedumu (kopējais siltumnīcefekta gāzu izmešu apjoms, kas rodas no precēm un pakalpojumiem to radīšanas, izplatīšanas un lietošanas laikā ¹).

“Zaļās domāšanas” ražošanas tehnoloģiskie risinājumi var ievērojami uzlabot biznesa darbību. Tas var palielināt klientu apmierinātību un lojalitāti, parādot apņemšanos nodrošināt ilgtspējību. Piemēram, otrreizēji pārstrādātu materiālu izmantošana produktu iepakojumā var piesaistīt videi draudzīgus patērētājus.

Neskatoties uz daudzajām “zaļās domāšanas” ražošanas tehnoloģiju priekšrocībām, to ieviešanai ir arī izaicinājumi un ierobežojumi. Pirmkārt, sākotnējās ieguldījumu izmaksas var būt augstas, kas mazajiem uzņēmumiem apgrūtina šo metožu pieņemšanu. Otrkārt, var pietrūkt zināšanu un pieredzes zaļās domāšanas ražošanas tehnoloģiju izmantošanā, kas var novest pie neefektīvas ieviešanas. Visbeidzot, var rasties pretestība pārmaiņām, salīdzinot ar tradicionālajām ražošanas metodēm, jo īpaši nozarēs, kas daudzus gadus ir balstījušās uz videi nedraudzīgu praksi.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām arī ir aktuāla “zaļā domāšana”. Zināšanas tiek patstāvīgi iegūtas un tehnoloģijas apgūtas caur dažādiem Eiropas projektiem un tiek veiksmīgi realizētas arī uzņēmumu ikdienā.

Starp Rēzeknes SEZ ir arī Eiropas pirmais nulles emisiju sadaļņu ražotājs - RSEZ SIA „IRBIS Technology”. Uzņēmums specializējas sadales skapju projektēšanā un ražošanā un ražošanas procesu sistēmu integrācijā. RSEZ SIA „IRBIS Technology” piedāvā modernu, kvalitatīvu un uzticamu produkсiju, kas atbilst visprasīgāko klientu vajadzībām.

Komercsabiedrības produkcijas augsto kvalitāti apliecina kvalitātes vadības sertifikāti ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001 un uzņēmumu auditē Francijas inspekcijas un sertifikācijas uzņēmums Bureau Veritas, pasaulē lielākais sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma CO2 neitralitātes sertifikāts apliecina, ka tas ražo produkciju ar NULLES CO2 izmešiem.

Arī „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS ievieš jaunus tehnoloģiskus jauninājumus, lai kļūtu videi vēl draudzīgāks uzņēmums. Komercsabiedrība ik gadu veic energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā piemēram, pagājušajā gadā „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS veica ierastā apgaismojuma nomaiņu ar LED gaismekļiem noliktavu, administrācijas un iznomāto biroju telpu ēkās.

Maziem soļiem komercsabiedrības kļūst arvien “zaļāk domājošas”, attīstot un optimizējot savus tehnoloģiskos risinājums tās iegūst arvien vairāk iespējas attīstīt savu uzņēmējdarbību un piesaistīt jaunus klientus.

 

 

¹https://lv.wikipedia.org/wiki/Oglek%C4%BCa_p%C4%93das_nospiedums