Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2023. gada projektu konkursu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2023. gada projektu konkursu

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2023. gada projektu konkursu

2023. gada 24. Augusts

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina komercsabiedrību 2023. gada projektu konkursu. Konkursa mērķis ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību komercdarbības veicināšana un atbalstīšana.

Šoreiz projektu konkursā no komercdarbības atbalsta fonda līdzekļiem tiek piešķirts līdzfinansējums Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projektiem, kas paredz aktivitātes, kas ir vērstas uz komercsabiedrības ilgtspējas un/vai energoefektivitātes paaugstināšanu u.c. klimatneitralitātes rādītāju uzlabošanu, kas ir saskaņā ar Eiropas zaļo kursu (piemēram, uzņēmumu infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, ieguldījumi apgrozāmajos līdzekļos, ekspertu konsultācijas un pakalpojumi, izpētes procesi, zaļās pēdas nospieduma izpēte, elektromērījumi, dažādu datu un rādītāju iegūšana, lai pēc tam varētu strādāt ar iegūto informāciju un veikt pasākumus uzņēmuma klimatneitralitātes veicināšanai, atkritumu šķirošanas, samazināšanas, sadalīšanas, recirkulēšanas aktivitātes u.c.).

Projektu konkursā atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no komercdarbības atbalsta fonda 2023. gada ieplānotā budžeta ar atbalsta intensitāti ne vairāk kā 80 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 02. oktobris, plkst. 17.00. Projektu ieviešana tiek uzsākta no Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projektu konkursa izsludināšanas brīža un finansējuma līguma parakstīšanas ar Rēzeknes SEZ pārvaldi un tiek pabeigta līdz 2023. gada 18. decembrim.

Skaidrojumi par projektu konkursu un tā nolikumu tiek sniegti Rēzeknes SEZ pārvaldes birojā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, tālr. 24428648, e-pasts: invest@rsez.lv.