Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona – labākā vieta Tavām investīcijām!

  Ziņas/Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona – labākā vieta Tavām investīcijām!

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona – labākā vieta Tavām investīcijām!

2023. gada 30. Marts

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona ir stratēģiski izdevīgs transporta koridoru krustpunkts un teritorija, kas jau 25 gadus darbojas ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Teritorija aptver Rēzeknes valstpilsētu un daļu no Rēzeknes novada, ar sakārtotu un modernu tehnisko infrastruktūru, pievedceļiem, izbūvētu komunikāciju tīklu, īstenotiem vairākiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem un vēsturiski Latgaliskām tradīcijām. Atrašanās vieta starptautisko transporta koridoru (autoceļu un dzelzceļa līniju, kas šķērso Rēzeknes valstpilsētu) mezglā atvieglo loģistiku uz ostām un nodrošina piekļuvi 500 miljoniem potenciālo patērētāju Eiropas Savienības valstīs.

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (Rēzeknes SEZ) ir lielākā industriālā teritorija Austrumlatvijā, kas piedāvā veikt uzņēmējdarbību ar atvieglotiem Latvijas valdības sniegtā valsts atbalsta nosacījumiem.

Rēzeknes SEZ izmanto savu ilggadējo pieredzi, izdevīgos nodokļu atvieglojumus, konkurētspējīgas darbības izmaksas un resursu pieejamību, lai ambiciozi tiektos kļūt par galveno Austrumlatvijas dinamiskās izaugsmes dzinējspēku. Strādājot ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbības partneriem, Rēzeknes SEZ ir izaudzinājusi tālredzīgu cilvēku paaudzi un kļuvusi par vietu, kas attīstās laika gaitā, nodrošinot esošajiem un potenciālajiem klientiem tādas papildus priekšrocības kā:

Nodokļu atlaides:

-80% atlaide uzņēmumu ienākuma nodoklim, izmaksājot dividendes;

-100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kas nodrošina līdz pat 60% ieguldījumu izmaksu atdevi.

Uzņēmumi, kas darbojas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, veicot ieguldījumus un radot jaunas darba vietas, saņem nodokļu atvieglojumus nekustamā īpašuma un uzņēmuma ienākuma nodoklim, kas paver plašākas iespējas investēt atkal un atkal, saņemot līdz pat 60% no saviem ieguldījumiem atpakaļ tiešo nodokļu atvieglojumu veidā.

Pieejamu, gatavu infrastruktūru:

Uzņēmumiem draudzīgu un pieejamu vidi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā sniedz kā Rēzeknes valstspilsētas, tā Rēzeknes novada pašvaldības, piedāvājot jau izbūvētus, gatavus, pieejamus infrastruktūras projektus, zemes vienības un telpas, kas aprīkotas ar nepieciešamo komunikāciju tīklu un ļauj uzsākt komercdarbību nekavējoties. Arī jau esošie Rēzeknes SEZ uzņēmēji nodarbojas ar telpu pielāgošanu ražošanas vajadzībām, piedāvājot pielāgotas telpas dažādās to gatavības pakāpēs: no biroja telpām, kas atbilstošas vieglajai rūpniecībai, līdz industriālajām zonām ar nepieciešamo griestu augstumu, ērtu piekļūšanu, pieejamiem pacēlājiem utt.

Rēzeknes SEZ viens no galvenajiem uzdevumiem ir radīt priekšnoteikumus uzņēmumu izaugsmei, tādējādi ekonomējot dārgāko, kas mums ir – laiku. Tieši tāpēc Rēzeknes SEZ pārvalde cieši sadarbojas ar pašvaldībām un jau esošajiem uzņēmumiem, radot visus priekšnoteikumus ērtai uzņēmējdarbības uzsākšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Pievilcīgu vidi:

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un Rēzeknes novads ir jau izsenis pazīstami ar savu latgalisko un vēsturisko identitāti, kas ik dienu ekonomiski attīstās, kļūst modernāka un pieejamāka visiem, kas vēlas šeit dzīvot un attīstīt uzņēmējdarbību. Tā ir kvalitatīva, mūsdienīga un pievilcīga vide darbam.

Varētu teikt , kas Rēzeknes valstspilsēta un novads ir “nelielu attālumu teritorijas”, kas rokas stiepiena attālumā piedāvā gan visu valsts institūciju un izglītības iestāžu, to filiāļu darbību, gan izklaides un atpūtas iespējas, pievilcīgu vidi ģimenēm, bērniem un jaunajiem speciālistiem, aktīvi iesaistoties arī dzīvojamā fonda paplašināšanā.

Atbalstu:

Rēzeknes speciālas ekonomiskās zonas darbību un pārvaldības administrēšanu organizē Rēzeknes SEZ pārvalde, kas ir tendēta uz lietpratīgu pārvaldību: efektīva, uz klientu orientēta pārvaldība, kā arī konsultācijas komercsabiedrībām, kas veic vai plāno veikt komercdarbību Rēzeknes SEZ teritorijā.

Pārvaldes speciālistu klātesamība un palīdzība ikdienas procesos, valsts un vietējo pašvaldību atbalsts investīciju projektu ieviešanā, konsultācijas par piemērotākā nekustamā īpašuma piemeklēšanu komercdarbībai, kā arī birokrātiskā sloga samazināšana, tematiskie pasākumi un Rēzeknes SEZ kopienas identitātes veidošana ir tikai daļa no Rēzeknes SEZ pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem, kas , kļūstot par Rēzeknes SEZ uzņēmumu, ir “palīdzīga roka” un atbalsts ikdienas jautājumu risināšanā.

Prasmīgu darbaspēku:

Rēzeknes valtspilsētas teritorijā vien uz doto brīdi darbojas 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 10 augsta līmeņa vispārizglītojošas skolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzeknes tehnikums, kā arī vairākas Latvijā novērtētas augstskolu filiāles, piemēram, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle un citas.

Rēzeknes tehnikumā uz doto brīdi mācās 980 studenti, no kuriem 122 apgūst tādas studiju programmas, kā mehatronika, inženierzinātnes un elektronika. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā mācās 1500 izglītojamie, no kuriem 375 apgūst mehatroniku, inženierzinātnes un lāzertehnoliģijas

Domājot par potenciāli nodarbinātajiem un pieejamo darbaspēku – Rēzeknes valstspilsēta un novads ir īstā vieta, kur noalgot speciālistus. Kā piemēram, uz doto brīdi inženierzinātnēs ir 29 atvērtas vakances un 119 speciālisti, kas uz tām pretendē, metālapstrādē: 2 vakances un 89 darba meklētāji ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, IT nozarē: 9 vakances un 20 potenciāli darba ņēmēji, mežsaimniecības industrija: 12 vakances un 71 potenciāls darbinieks.

Speciālistu pieejamība reģionā ir, kas nozīmē, ka potenciālas uzņēmējdarbības uzsākšanas rezultātā Rēzeknes SEZ var piedāvāt ne tikai jau gatavu infrastruktūru, bet iespēju algot kvalificētus speciālistus.

Uz doto brīdi Rēzeknes SEZ ir reģistrēta 21 komercsabiedrība. To apgrozījums 2021.gadā sasniedza 121 497 206 eur , nodarbināto skaits – 1323.

Bieži vien reģionu potenciāls ir līdz galam nenovērtēta pievienotā vērtība: laika ekonomija, infrastruktūras pieejamība, atbalsts , ko sniedz pašvaldību un valsts institūciju speciālisti, potenciālo darba ņēmēju un speciālistu sagatavošana uz vietas, atpūtas un izklaides iespējas, pieejama vide un iespēja atgūt līdz pat 60% no ieguldījumiem nodokļu atlaižu veidā . Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir labākā vieta ne vien Tavām investīcijām, bet arī vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties!