Mainās maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte

  Ziņas/Mainās maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte

Mainās maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte

2022. gada 04. Marts

5.martā stāsies spēkā grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", kas nosaka, kādā apmērā speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrības varēs saņemt tiešās nodokļu atlaides no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas periodā no 2022. līdz 2027.gadam.

Līdz 2021.gada 31.decembrim noteiktā maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) kapitālsabiedrībai, kura atbilst lielas kapitālsabiedrības statusam, bija 35% no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas, SEZ kapitālsabiedrībai, kura atbilst vidējas kapitālsabiedrības statusam, - 45% no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas, bet SEZ kapitālsabiedrībai, kura atbilst mazas kapitālsabiedrības statusam, - 55% no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas.

Līdz ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" izmaiņām reģionālā atbalsta bāzes intensitāte ir 30%. Noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes var palielināt par 10% reģionos, kuros no 2009.gada līdz 2018.gadam iedzīvotāju skaits ir sarucis vairāk kā par 10%, līdz ar to Rēzeknes SEZ, Latgales SEZ, Liepājas SEZ un Ventspils brīvostā atbalsta intensitāti var palielināt vēl par 10%, kā reģioniem ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu.

Maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti var palielināt konkrētas reģionālās attīstības atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros mazām un vidējām komercsabiedrībām. Atbalsta intensitāti var palielināt maksimāli par 20% mazajām kapitālsabiedrībām un par 10% vidējām kapitālsabiedrībām.

Kapitālsabiedrībām, kuras ir noslēgušas ieguldījumu līgumus ar brīvostām vai SEZ līdz 2021.gada 31.decembrim, tiešo nodokļu atlaižu summa nemainās, savukārt, uz tām kapitālsabiedrībām, kas slēgs jaunus ieguldījumu līgumus pēc likuma izmaiņām, tiks attiecināti jaunie nosacījumi par tiešo nodokļu atlaižu summu piemērošanu.

Par jautājumiem par jauno atbalsta intensitāti, ieguldījumu projektiem, SEZ statusa iegūšanu aicinām sazināties ar Rēzeknes SEZ pārvaldi (tālr. +371 6462 5941, e-pasts: info@rsez.lv)