Rēzeknes SEZ pārvaldnieces sleja – atskats uz galvenajiem notikumiem 2021.gadā

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvaldnieces sleja – atskats uz galvenajiem notikumiem 2021.gadā

Rēzeknes SEZ pārvaldnieces sleja – atskats uz galvenajiem notikumiem 2021.gadā

2021. gada 30. Decembris

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārvaldnieces Kristas Freibergas novēlējums svētkos:

“Lai gan gads aizritējis Covid zīmē un uzņēmējiem radījis ne mazums galvassāpju, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpina nemainīgās tradīcijas: sniegt atbalstu jau esošajiem zonas uzņēmumiem, tajā pašā laikā ambiciozi tiecoties kļūt par sekmīgāko investīciju piesaistes mehānismu reģionā.

Pēdējā laika notikumi iezīmē tendenci: mainīties un pielāgoties. Tas ir tas, ko atzīmē arī ekonomisko zonu pārstāvji kā vadmotīvu, pielāgojoties digitalizācijas laikmetam: ilgtspējīga tendence pilnveidoties, mainīties, radīt.

Laikā, kad pamazām mums tiek atņemtas ikdienišķas vietas un lietas, mēs iegūstam nepieciešamību pielāgoties jaunām vajadzībām, ticībai, uzticībai, sapratnei, palīdzībai, prioritāšu pārdalei, jaunā “normālā” pieņemšanai un ne reti arī jauna uzņēmējdarbības veida un vides veidošanai. Laikā, kad laiku skaitam dzīvībās, veselībai pieejamajos medikamentos, slimajos un veselajos – daudz kas mainās. Bet visvairāk – mēs paši!

Gadu mijā visas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vārdā novēlu skaidru skatu uz lietām pareizajā virzienā un dzirksteli sirdī – radīt pievienoto vērtību sev, ģimenei, uzņēmumiem, reģionam. Lai miers sirdī un vēlme sasniegt kāroto un iegūt izsapņoto!”

Piedāvājam atskatīties uz aizvadīto gadu Rēzeknes SEZ pārvaldē:

Rēzeknes SEZ pārvaldes atbalsta pasākumi Covid-19 seku mazināšanai

Rēzeknes SEZ pārvalde 2021.gada novembrī organizēja projektu konkursu Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, lai finansēt to projektus Covid-19 seku mazināšanai uzņēmumos un iegādāties aizsarglīdzekļus (maskas, dezinfekcijas līdzekļus u.c.). Kopā projektu konkursam tika paredzēti EUR 28 455,64 no RSEZ komercdarbības atbalsta fonda un finansējums piešķirts 7 komercsabiedrībām.

Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda darbība

Līdz ar Rēzeknes SEZ izveidi ir izveidots arī Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonds, kura mērķis ir komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī zonas teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. 2021.gadā ir noslēdzies fonda projekts “Atbalsta un apmācību īstenošana Rēzeknes SEZ”, kura laikā no 2019.gada apmācīti 118 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieki.

Investīciju piesaiste

2021.gadā noslēgti trīs jauni ieguldījumu projekti ar esošajām Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, kuru ietvaros līdz 2026.gadam tiks veikti ieguldījumi EUR 4 045 297 apmērā, tostarp viens no projektiem paredz ieguldījumus jaunu darba vietu radīšanai.

Starptautiska atzinība

2021.gadā Rēzeknes SEZ pārvalde ieguvusi otro vietu kategorijā “Pēcaprūpes pakalpojumi”, kā arī saņēmusi atzinības rakstu kategorijā “Birokrātijas samazināšana” un divas redaktoru balvas par uzņēmējdarbības veicināšanu un starpinstitucionālo sadarbību, vadošo biznesa žurnālistu un ārvalstu tiešo investīciju ekspertu platformas “Investment Monitor” rīkotajā balvā par ekonomisko zonu ilgtspējīgas atveseļošanās stratēģijām.

Dalība pasākumos

Par spīti sarežģītajiem apstākļiem Covid-19 laikā, Rēzeknes SEZ pārvalde ir ņēmusi dalību vairākos vietēja un starptautiska līmeņa pasākumos. Viens no tiem ir “Barselonas jaunās ekonomikas nedēļa”, kurā piedalījās Rēzeknes SEZ pārvaldniece Krista Freiberga un paneļdiskusijā dalījās viedoklī par ilgtspējīgām ekonomisko zonu stratēģijām.

Jauni sadarbības partneri

Šī gada nogalē Rēzeknes SEZ pārvalde ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras un Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras biedru, lai veicinātu atpazīstamību un meklētu jaunus sadarbības partnerus un potenciālos klientus, kā arī kopīgiem spēkiem veidotu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.