Paziņoti Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas uzvarētāji

  Ziņas/Paziņoti Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas uzvarētāji

Paziņoti Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas uzvarētāji

2021. gada 16. Novembris

Š.g. 12.novembrī, ikgadējā „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību Gada balva” konkursa ietvaros, svinīgā tiešsaistes pasākumā tika apbalvotas un godinātas sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības. Izvērtējot 2020. gada rādītājus, „Gada uzņēmuma” tituls lielo/vidējo komercsabiedrību grupā tika piešķirts finiera ražotājam „VEREMS” RSEZ SIA un mazo komercsabiedrību grupā – metālapstrādes uzņēmumam „LATSTAB” RSEZ SIA. 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss tiek organizēts ar mērķi novērtēt un godināt sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, kā arī to produktus un pakalpojumus, izvērtējot uzņēmumu iepriekšējā gada darbības rezultātus. Rēzeknes SEZ pārvaldniece Krista Freiberga pasākuma laikā uzņēmumiem veltīja pateicības vārdus: „Pateicamies visiem Rēzeknes SEZ uzņēmumiem par veltīto laiku uzņēmējdarbības veikšanai šeit, reģionā! Attīstot infrastruktūru un radot darba vietas, uzņēmumi piesaista Rēzeknes pilsētai un Rēzeknes novadam jaunās ģimenes un profesionāļus, kas var justies droši par savu profesionālās dzīves attīstību un materiālo nodrošinājumu. Rēzeknes SEZ pārvaldei ir patiess prieks būt par daļu no 19 komercsabiedrību komandas un dot iespēju mazināt birokrātisko slogu, piesaistīt finanšu līdzekļus un līdzfinansēt darbinieku apmācības, infrastruktūras attīstības vai individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanas projektus! Rēzeknes SEZ pārvalde ambiciozi tiecas kļūt par sekmīgāko investīciju piesaistes mehānismu reģionā, un uzņēmēju sasniegumi un panākumi ir veiksmīgs pierādījums tam, ka Rēzeknes SEZ ir pareizā vieta Jūsu investīcijām!” 

Par uzvarētāju „Gada uzņēmums” lielo/vidējo komercsabiedrību kategorijā kļuva „VEREMS” RSEZ, ko tiešsaistes pasākuma laikā sveica Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Papildus galvenajai nominācijai „VEREMS” RSEZ SIA komercsabiedrību Gada balvas konkursā saņēma 1.vietu nominācijā „Gada sadarbības partneris” un 2.vietu nominācijā „Sociāli atbildīgākais uzņēmums”. 2020. gadā uzņēmuma „VEREMS” RSEZ SIA kopējais apgrozījums sasniedza 31 miljonu eiro. „VEREMS” RSEZ SIA 2020.gadā nodarbināja 338 darbiniekus un ir lielākais darba devējs Rēzeknes novadā. Uzņēmuma darbību atzinīgi novērtē arī Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, kur uzņēmums atbalsta dažādas iniciatīvas un aktīvi iesaistās pasākumos un sadarbības tikšanās. Arī SIA „ALAAS” nominē uzņēmumu kā izcilu šķirotāju ar 2020.gadā kopā pārstrādē nodotiem atkritumiem 367,4 m3 apjomā.

Savukārt mazo komercsabiedrību grupā par „Gada uzņēmumu” tika atzīts „LATSTAB” RSEZ SIA, ko sveica Vides un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs.  Uzņēmumam „LATSTAB” RSEZ SIA piešķirti apbalvojumi arī šādās nominācijās - 1.vieta nominācijā „Gada produkts”, 2.vieta nominācijā „Sociāli atbildīgs uzņēmums”. Uzņēmums strauji attīstās Rēzeknes SEZ teritorijā un šobrīd darbojas renovētajā ražošanas/noliktavu kompleksā Atbrīvošanas alejā 155A, k-1, Rēzeknē, kas ir viens no Rēzeknes valstspilsētas domes īstenotajiem projektiem uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētā. „LATSTAB” RSEZ SIA apgrozījums 2020.gadā sasniedza 1,9 miljonus eiro un tajā tika nodarbināti 48 darbinieki.

Atzinības raksts par 2.vietu nominācijā „Gada uzņēmums” 2020. gadā lielo/vidējo komercsabiedrību grupā tika piešķirts uzņēmumam  SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ, bet 3. vietu ieguva „OptoElektronika LV” RSEZ SIA. Savukārt atzinības raksts par 2.vietu nominācijā „Gada uzņēmums” mazo komercsabiedrību grupā tika piešķirts uzņēmumam „Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS, bet 3.vietu ieguva „REBIR” RSEZ AS.  Tiešsaistes pasākuma laikā tika sveikti arī vairāki nomināciju saņēmēji  – RSEZ „MAGISTR- FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA – „Gada eksportētājs”, RSEZ SIA „IRBIS Technology” – “Videi draudzīgs uzņēmums”, „Midis” SIA RSEZ – „Rēzeknes SEZ Gada debija”, „NewFuels” RSEZ SIA – „Sociāli atbildīgākais uzņēmums”. Tāpat atzinības raksti tika pasniegti „MEGASTEEL” RSEZ SIA par 2.vietu nominācijā “Gada produkts”, „Energy Resources CHP” RSEZ SIA par 2. vietu nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, kā arī “TURMANS” RSEZ SIA un “NORDKOM” RSEZ SIA par 2. vieta nominācijā “Gada sadarbības partneris”.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursa ietvaros komercsabiedrības kopumā tika vērtētas 10 nominācijās: „Gada uzņēmums”, „Gada produkts”, „Gada pakalpojums”, „Gada eksportētājs”, „Videi draudzīgs uzņēmums”, „Gada inovācijas”, „Rēzeknes SEZ gada debija”, „Sociāli atbildīgākais uzņēmums”, „Gada sadarbības partneris”, „Gada darba devējs”.

Rēzeknes SEZ pārvalde pateicas sadarbības partneriem, kas izvirzīja pretendentus nominācijā „Gada sadarbības partneris”, kā arī atbalstīja tiešsaistes pasākuma organizēšanu: Ekonomikas Ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rēzeknes valstspilsētas dome, Rēzeknes novada dome, SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”, Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, SIA „ALAAS”, AS „Attīstības finanšu institūcija  Altum” Latgales reģiona filiāle, CFLA Latgales reģiona nodaļa, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzeknes Tehnikums u.c.