Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes sastāvs turpmākajiem četriem gadiem

  Ziņas/Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes sastāvs turpmākajiem četriem gadiem

Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes sastāvs turpmākajiem četriem gadiem

2021. gada 21. Oktobris
Līdz ar Rēzeknes valstspilsētas domes un Rēzeknes novada domes lēmumiem, Rēzeknes SEZ Uzraudzības padome turpmākos četrus gadus uzraudzīs un nodrošinās Rēzeknes SEZ pārvaldes darbu jaunā sastāvā.

Rēzeknes valstspilsētas dome lēmumu par pārstāvju deleģēšanu darbam Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomē pieņēma š.g. 22.jūlijā, deleģējot Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētaja vietnieku Alekseju Stecu un Būvvaldes vadītāju Ilviju Pastari. Savukārt, Š.g. 14. oktobrī Rēzeknes novada domē tika pieņemts lēmums darbam Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomē deleģēt Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Ēriku Teirumnieku un deputātu Kasparu Melni.

18. oktobrī norisinājās pirmā Uzraudzības padomes sēde jaunajā sastāvā, kurā tika izvēlēts arī Padomes priekšsēdētājs un vietnieks. Sēdes ietvaros par Uzraudzības padomes priekšsēdētāju tika apstiprināta Ērika Teirumnieka, bet par vietnieku ievēlēts Aleksejs Stecs.

Līdz ar to jaunais Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes sastāvs ir:

  • Padomes priekšsēdētāja - Ērika Teirumnieka;
  • Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Aleksejs Stecs;
  • Padomes locekle - Ilvija Pastare;
  • Padomes loceklis - Kaspars Melnis.


“Speciālās ekonomiskās zonas ir reģionāli nozīmīgs instruments, lai atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību un piesaistītu jaunus investorus. Mums ir svarīgi, lai ir vairāk tādu uzņēmēju, kas būtu gatavi savu biznesu attīstīt Rēzeknes SEZ teritorijā. Mums jāstrādā tā, lai maksimāli izmantotu likumā dotās priekšrocības, kas nav citām pašvaldībām - jaunu darba vietu radīšanai, uzņēmumu ienākšanai reģionā, atalgojuma celšanai, inovācijām un ražības kāpināšanai. RSEZ dibinātājiem jābūt līdzatbildīgiem tās sekmīgas darbības nodrošināšanai. RSEZ aktīvāk jāstrādā ar jauniešiem, organizējot neformālus pasākumus skolēniem, audzēkņiem un studentiem, popularizējot esošo uzņēmējdarbību, kā arī radot interesi un pamatu nākamās profesijas izvēlē, kas ir aktuāla, primāri, Rēzeknes novadam un Rēzeknes valstspilsētai”, tā Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Ērika Teirumnieka.

Rēzeknes SEZ Uzraudzības padome, kas ir augstākā kolektīvā uzraudzības un pārvaldes institūcija, veic Rēzeknes SEZ pārvaldes pārraudzību. Uzraudzības padome īsteno funkcijas, kas noteiktas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā „Par pašvaldībām” un Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgās pašvaldību iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Nolikumā.