Rēzeknes SEZ stiprina starptautisko atpazīstamību

  Ziņas/Rēzeknes SEZ stiprina starptautisko atpazīstamību

Rēzeknes SEZ stiprina starptautisko atpazīstamību

2021. gada 13. Oktobris

Viens no Rēzeknes SEZ stratēģiskajiem mērķiem ir sekmēt tās atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā. Covid-19 pandēmijas laikā vairums starptautisku pasākumu un tikšanos notiek tiešsaistē, kas paver plašākas iespējas sevi prezentēt un “tīkloties” ar potenciālajiem partneriem.

Rēzeknes SEZ pārvalde no 2017.gada ir Pasaules Brīvo Zonu organizācijas (World Free Zones Organization – World FZO) biedrs. Organizācija apvieno un pārstāv vairāk nekā 700 brīvo un speciālo ekonomisko zonu intereses visā pasaulē. Pateicoties šai sadarbībai, Rēzeknes SEZ pārvaldei ir bijusi iespēja iepazīt vairāku citu ekonomisko zonu pārstāvjus un apmainīties ar labas prakses piemēriem.

Viens no Rēzeknes SEZ sadarbības partneriem - Barselonas Brīva ekonomiskā zona, no 5. līdz 8.oktobrim organizēja Barselonas Jaunās Ekonomikas nedēļu (Barcelona New Economy Week). Pasākuma ietvaros Rēzeknes SEZ pārvaldniece Krista Freiberga, kopā ar Pasaules Brīvo Zonu organizācijas projektu vadītāju Zoe Harries (Zoë Harries) un EZDA alianses direktori un partneri Kristu Foksu (Krysta Fox) piedalījās paneļdiskusijā “Speciālo ekonomisko zonu komerciālās stratēģijas”, daloties savās pārdomās un pieredzē, kā popularizēt un komercializēt ekonomiskās zonas.

Kā skaidro Krista Freiberga: “Bija patiess prieks piedalīties un satikties ar nozares profesionāļiem, ja ne klātienē, tad vismaz attālināti. Covid laiks visiem ir pārmaiņu un izaicinājumu laiks, bet tas paver arī vēl neredzētas un neatklātas iespējas. Paneļdiskusijas galvenie temati bija “digitalizācija” un “ilgstpēja”, kas principā iezīmē arī Rēzeknes SEZ šī brīža galvenos darbības virzienus un uzdevumus: turpināt sadarbību ar jau esošajiem uzņēmējiem, pielāgojoties to vajadzībām, tajā pašā laikā digitalizējot pakalpojumus un uzrunājot potenciālos investorus ne tikai nacionālā, bet arī internacionālā līmenī.”

Barselonas jaunās ekonomikas nedēļas ietvaros 6.oktobrī tiešsaistē tika pasniegti apbalvojumi starptautiskā konkursā “Ekonomisko zonu ilgtspējīgas atveseļošanās stratēģijas 2021”, ko organizēja vadošo biznesa žurnālistu un ārvalstu tiešo investīciju ekspertu platforma “Investment Monitor”. Šī konkursa ietvaros Rēzeknes SEZ ir ieguvusi otro vietu “Pēcaprūpes pakalpojumu” kategorijā. Kā arī saņēmusi atzinības rakstu kategorijā “Birokrātijas samazināšana”.

Papildus šīm nominācijām Rēzeknes SEZ ir saņēmusi divas redaktoru balvas par uzņēmējdarbības veicināšanu un starpinstitucionālo sadarbību. Šīs balvas ir piešķirtas pēc redaktoru ieskatiem, lai atzīmētu citas ievērojamas iniciatīvas un sasniegumus, kas neietilpst fiksētajās kategorijās.

Investment Monitor apbalvojumi šogad tika pasniegti kopumā septiņās kategorijās: pēcaprūpes pakalpojumi, digitalizācija, COVID-19 atbalsts, vietējā ietekme, jauni ieguldījumi, birokrātijas samazināšana, ilgtspēja un vides, sociālā un korporatīvā pārvaldība (ESG).

“Ikvienam patīk, ja ieguldītais darbs tiek novērtēts un atzīts par nepieciešamu un tendētu “pareizā virzienā”. Galvenā pārvaldes izvirzītā prioritāte ir individuāla pieeja katram potenciālajam un esošajam investoram, sniedzot palīdzību juridisku, finansiālu, finanšu piesaistes jautājumu risināšanā, balstoties uz tādiem ilgtermiņa stratēģiskiem mērķiem kā, pirmkārt, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstība, lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas . Otrkārt, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas popularizēšana, lai veicinātu tās atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, un, treškārt, efektīva Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldība ar mērķi orientēties uz klientu un viņu izvirzītajiem mērķiem. Rēzeknes SEZ pārvaldes īstenotā stratēģija ambiciozi cenšas iegūt reģiona kompetentākā padomdevēja statusu, sniedzot atbalstu un konsultācijas jauniem un jau esošiem uzņēmumiem, tāpēc vēl jo vairāk Rēzeknes SEZ pārvaldei ir patiess prieks, ka tās darbs tiek novērtēts arī starptautiskā mērogā!”- tā Krista Freiberga.