Tiek izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss 2020

  Ziņas/Tiek izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss 2020

Tiek izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss 2020

2021. gada 27. Septembris

Rēzeknes SEZ pārvalde organizē ikgadējo Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursu. Konkursa galvenais mērķis ir atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības un to produktus, kā arī to ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā.

Konkursa ietvaros Rēzeknes SEZ komercsabiedrības tiks vērtētas, balstoties uz to aizvadītā gada darbības rādītājiem, komercsabiedrību iesniegto informāciju, sadarbības partneru nominācijām un publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju, Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas konkursa nolikumā noteiktajai kārtībā. Konkursa noslēgumā sekmīgākajām Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām tiks piešķirtas balvas, atzinības raksti un speciālā konkursa zīme.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību vērtēšana norisināsies lielo/vidējo un mazo komercsabiedrību grupās 10 nominācijās: “Gada uzņēmums”, “Gada produkts”, “Gada pakalpojums”, “Gada eksportētājs”, “Videi draudzīgs uzņēmums”, “Gada inovācijas”, “Rēzeknes SEZ gada debija”, “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”, “Gada sadarbības partneris”, “Gada darba devējs”.

Gada balvas konkursa ietvaros, Rēzeknes SEZ komercsabiedrību sadarbības partneri tiek aicināti izvirzīt pretendentus nominācijai “Gada sadarbības partneris”. Sadarbības partneru nominācijas tiek ņemtas vērā, vērtējot komercsabiedrības minētajā nominācijā, piešķirot komercsabiedrībai punktus par katru sadarbības partnera nomināciju. Priekšlikumus brīvā formā lūdzam iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi: office@rsez.lv, norādot nominācijas pamatojumu. Priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss tiek organizēts, pamatojoties uz Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padomes 2021. gada 17. septembra lēmumu par konkursa organizēšanu.