Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2021. gada projektu konkursu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2021. gada projektu konkursu

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2021. gada projektu konkursu

2021. gada 21. Septembris

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina komercsabiedrību projektu konkursu. Konkursa mērķis - Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību komercdarbības veicināšana un atbalstīšana.Projektu konkursā no Fonda līdzekļiem 2021. gadā ir līdzfinansējami Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projekti, kas paredz:

  • Ieguldījumus apgrozāmajos līdzekļos (tai skaitā dezinfekcijas līdzekļi, sejas aizsargmaskas u.tml.), kas saistīti ar drošības pasākumu izpildi Covid 19 seku mazināšanai;
  • Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta un mācību programmu īstenošanu, t.sk., ekspertu un konsultāciju pakalpojumi, apmācības u.c. pasākumi risku mazināšanai un novēršanai, kas ietekmē/ var ietekmēt komercsabiedrības darbību.

Projektu konkursā atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Fonda 2021. gada ieplānotā budžeta, ar atbalsta intensitāti līdz 80 % no kopējām projekta izmaksām. Projektu ieviešana tiek uzsākta no Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projektu konkursa 2021. gadam izsludināšanas brīža un tiek pabeigta līdz 2021. gada 30. novembrim.

Skaidrojumi par Projektu konkursu un Nolikumu tiek sniegti Rēzeknes SEZ pārvaldes birojā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, tālr. 24428648, e-pasts: invest@rsez.lv. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 01.oktobrim, plkst. 17:00.