Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 2020.gada darbības rādītāju apkopojums

  Ziņas/Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 2020.gada darbības rādītāju apkopojums

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 2020.gada darbības rādītāju apkopojums

2021. gada 13. Augusts

2020. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir veikušas ilgtermiņa ieguldījumus 16,8 miljonu eiro apmērā. Kopējā komercsabiedrību veikto ieguldījumu summa sasniegusi 187,9 miljonus eiro. Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums sasniedza 113,3 miljonus eiro un tās nodarbināja vairāk nekā 1200 darbiniekus, liecina Rēzeknes SEZ pārvaldes veiktais komercsabiedrību darbības rādītāju apkopojums.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums 2020. gadā sasniedza 113,3 miljonus eiro. Visaugstākie apgrozījuma rādītāji 2020. gadā ir bijuši granulu ražotājam „NewFuels” RSEZ SIA – 34,2 miljoni eiro, finiera ražotājam „VEREMS” RSEZ SIA – 32,8 miljoni eiro. Straujš apgrozījuma pieaugums 2020. gadā ir bijis komercsabiedrībai SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kas palielinājusi apgrozījumu par 34%, sasniedzot 25,5 miljonu eiro lielu apgrozījumu.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2020. gadā nodarbināja 1273 strādājošos. Pēdējos piecos gados nodarbināto skaits Rēzeknes SEZ ir palielinājies par 50 % jeb par 425 nodarbinātajiem. 2020.gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrību statusu ieguva “OptoElektronika LV” RSEZ SIA, kas nodarbina 265 darbiniekus. Joprojām lielākā darba devēja statusu ar 338 nodarbinātajiem saglabājis uzņēmums “VEREMS” RSEZ SIA.

Kopējā Rēzeknes SEZ komercsabiedrību veikto ilgtermiņa ieguldījumu summa pērn sasniedza 187,9 miljonus eiro. 2020. gadā komercsabiedrības infrastruktūrā un moderno tehnoloģiju ieviešanā investēja 16,9 miljonus eiro, no tiem 0,91 miljons eiro investēts Rēzeknes SEZ ieguldījumu projektu ietvaros. Lielākie ilgtermiņa ieguldījumi ir veikti uzņēmumos – SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ ( 15 miljoni eiro), “OptoElektronika LV” RSEZ SIA (0,49 miljoni eiro) un “VEREMS” RSEZ SIA (0,46 miljoni eiro).

Aizvadītajā gadā Rēzeknes SEZ pārvalde noslēdza 3 līgumus par jaunu ieguldījumu projektu īstenošanu, kuru ietvaros plānots veikt investīcijas 1 591 000 EUR apmērā. Starp projektu iesniedzējiem ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA “MIDIS” RSEZ un elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražotājs “OptoElektronika LV” RSEZ SIA, kam Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss piešķirts 2020. gadā.

Sagatavoja:
Daiga Utāne,
Rēzeknes SEZ pārvaldes ārējo sakaru organizatore
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997.gada 23.aprīlī, pamatojoties uz "Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu". Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.
Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās". Rēzeknes SEZ reģistrētās komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035.gada 31.decembrim.
Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2021.gadā darbojas 19 komercsabiedrības.