Daudzsološi biznesa sektori Rēzeknes SEZ un eksports Latvijā

  Ziņas/Daudzsološi biznesa sektori Rēzeknes SEZ un eksports Latvijā

Daudzsološi biznesa sektori Rēzeknes SEZ un eksports Latvijā

2021. gada 16. Jūnijs

Rēzekne, tās atrašanās vieta, vietējie iedzīvotāji, resursu pieejamība un nepārtrauktā vēlme attīstīties ir pamatbalsti veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Rakstā apkopotas daudzsološākās nozares, veiksmes stāsti un dažādi faktori, kas Rēzekni veido par lielisku pilsētu investīcijām.

 

RSEZ blogam 1170x520px 04

1. Metālapstrāde

 Metālapstrādes nozare Latvijā ir attīstījusies un kļuvusi par ļoti konkurētspējīgu, novatorisku un produktīvu nozari ar kvalificētu darbaspēku un izcilu ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas nodrošina piekļuvi metāla krājumiem un ļauj efektīvi izmantot tirgu Rietumos.

 Kā galvenos apakšsektorus Latvijas metālapstrādes nozarē jāatzīmē:

 ● Metāla izstrādājumi;
 ● Instrumentu ražošana;
 ● Iekārtas un aprīkojums;
 ● Elektrotehnika, kuģu būve;
 ● Transporta aprīkojums;
 ● Automobiļi;
 ● Piekabes;
 ● Telekomunikācijas un optiskā šķiedra.
 
Kā veiksmes stāstu metālapstrādes nozarē ir vērts pieminēt SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kas Rēzeknes SEZ teritorijā darbojas jau 9 gadus un ir viens no LEAX GROUP uzņēmumiem.
 
 Galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir sērijveida metālapstrādes darbu veikšana, izgatavojot detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei. LEAX Rēzekne galvenie klienti ir Volvo, MAN, Scania, Meritor, Atlas Copco, Sandvik Mining. Uzņēmums ražotnē izmanto lokālo darbaspēku, kuram nodrošina arī apmācību procesu. Kā lielāko ieguvumu darbībai Rēzeknes SEZ teritorijā SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ min uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides.
 
 Uzmanības vērts ir arī uzņēmums RSEZ SIA “LATSTAB”, kurš Rēzeknes SEZ strādā kopš 2016. gada un nodarbojas ar plaša spektra tērauda izstrādājumu ražošanu dažādām civilās inženierijas sfērām, tai skaitā ceļu būves, celtniecības, telekomunikāciju, dzelzceļa nozarēm. Piesaistot Altum efektivitātes paaugstināšanas programmas 120 000 EUR lielo finansējumu, 2019.gadā tika iegādāta induktīvās sildīšanas iekārta jaunā produkta, tas ir, izliektā staba ražošanai. Rezultātā tika nodrošināta produktivitātes palielināšana, kā arī produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošana un tika sasniegts 20% uzņēmuma eksporta pieaugums ar eksporta daļu 98% no visa uzņēmuma apgrozījuma. Piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu, uzņēmums izmanto lokālo darbaspēku. Šobrīd uzņēmums ir atklājis piecpadsmito eksporta valsti un eksportē uz: Lietuvu, Igauniju, Zviedriju, Dāniju, Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Nīderlandei, Beļģiju, Armēniju, Norvēģiju, Čehiju.

 

RSEZ blogam 1170x520px 06
2. Kokapstrāde
 
Rēzeknes novads ir visbagātākais ar pieejamajiem meža resursiem Latgales reģionā, kas kopumā sastāda 9,4 tūkstošus hektāru meža platības. Tas paver iespējas investoriem ieguldīt šajā atjaunojamajā resursā un veiksmīgi attīstīt uzņēmējdarbību šajā reģionā, iespējams, pārstāvot kādu no galvenajiem apakšsektoriem kokapstrādes nozarē:
 
 ● Zāģmateriālu ražotnes;
 ● Kokmateriālu ražotnes;
 ● Finieru ražotnes;
 ● Granulu ražotnes.
 
Rēzeknes SEZ pārvalde lepojas ar Rēzeknes SEZ kokapstrādes uzņēmumiem: “Verems” RSEZ SIA, kurš ir lielākais rūpniecības uzņēmums Rēzeknes novadā, “NewFuels” RSEZ SIA, kurš ir lielākais kokskaidu granulu ražotājs Latvijā, kā arī neatkarīgu uzņēmumu, kurš ir izvēlējies darboties Rēzeknes SEZ teritorijā, SIA “VTI Avoti”, kuri nodarbojas ar finiera lokšņu un koka paneļu ražošanu. Šie ir daži no nozīmīgākajiem kokapstrādes uzņēmums ne tikai Rēzeknes SEZ, bet arī Austrumlatvijā un Eiropā. (Avots Nr.1) (Avots Nr.2) (Avots Nr. 3)

 

RSEZ blogam 1170x520px 08
  3. IT un komunikāciju tehnoloģiju nozare, Rēzeknes SEZ piemērs
 
IT un komunikāciju tehnoloģiju nozare ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm Latvijā. Jau tuvāko gadu laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju varētu absolvēt vairāk kā 180 IT nozares pārstāvji, kuru starpā - programmētāji, programmēšanas inženieri un datorsistēmu speciālisti, kļūstot par potenciālu, apmācītu, kompetentu un strādāt gribošu personālu. (Avots)
 
 Kā veiksmes stāstu šajā nozarē jāatzīmē SIA “Midis” RSEZ. Šis uzņēmums darbojas jau 10 gadus. 2020. gadā uzņēmums kļuvis par Rēzeknes SEZ komercsabiedrību. SIA “Midis” RSEZ nodrošina pilnu IT sistēmu izstrādes ciklu: vajadzību analīzi, projektēšanu, izstrādi, testēšanu, kvalitātes nodrošināšanu, uzturēšanu, lietotāju atbalstu un apmācību. Uzņēmums nepārtraukti ievieš novatoriskus programmatūras risinājumus datu sistematizēšanas, pārvaldības, izplatīšanas un uzturēšanas procesos, lai apmierinātu klientu vēlmes un vajadzības. Uzņēmums Rēzeknes SEZ teritorijā plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu un apjomu, kā arī uzbūvēt jaunas telpas komercdarbībai. Ieguldījumu projekta ietvaros uzņēmums līdz 2024. gadam plāno nodarbināt 30 jaunus IT speciālistus un ieguldīt vairāk nekā 1 miljonu eiro. (Avots)
 
4. Transports un uzglabāšana
 
 Latvijas ģeogrāfiskais novietojums ir piemērots uzņēmējiem, kuri tēmē Eiropas Savienības un Austrumu valstu virzienā, jo Latvija atrodas Baltijas jūras krastā, ir pieejamas ostas, attīstīta ceļu un sliežu ceļu infrastruktūra, kā arī Latvijā atrodas lielākā lidosta Baltijas valstīs.
 
 Latvija ir dabiska mājvieta reģionālajiem galvenajiem birojiem un starptautisko uzņēmumu izplatīšanas centriem sakarā ar ģeogrāfiskajām priekšrocībām, kas kalpo kā vārti starp Skandināviju, Centrāleiropu un Austrumeiropu. Loģistika vienmēr ir bijusi prioritāra joma Latvijā. (Avots)
 
 Kā veiksmes stāstu šajā nozarē ir vērts pieminēt “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS. Jau 18 gadus šis uzņēmums Rēzeknes SEZ nodarbojas ar uzglabāšanas un noliktavu saimniecību - graudu pieņemšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu un atkraušanu autotransportā vai dzelzceļa vagonos. Uzņēmuma graudu elevators ir viens no lielākajiem Latvijā. Uzņēmumā tiek nodarbināts gan Rēzeknes pilsētas, gan apkārtējo novadu darbaspēks, kas ir augsti kvalificēti speciālisti. “Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS min, ka uzņēmumam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domi, kā arī pilsētā ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai.
 
Nākotnes vīzija
 
 Jau šobrīd Rēzeknē, Viļakas ielā 1, darbojas ražošanas komplekss, kura telpās atrodas vairāki uzņēmumi, tostarp Rēzeknes SEZ komercsabiedrība SIA “MIDIS” RSEZ.
 
Papildus Rīgas ielas rekonstrukcijai projektā “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide” paredzēta vēl viena ražošanas kompleksa būvniecība blakus jau esošajam Viļakas ielā 1. Balstoties uz pieredzi, lēmums par ražošanas laukumu būvniecību un gatavu objektu iznomāšana investoriem ir pilnībā sevi attaisnojis. Jaunajam ražošanas kompleksam, kura būvniecība arī sāksies šogad, jau ir interesenti, kas ir gatavi to iznomāt, lai atvērtu jaunas ražotnes un/vai paplašinātu jau esošos ražošanas laukumus. Projekta īstenošanas laikā kopumā plānots rekultivēt (atgriezt apritē) 2,2 hektārus no pamestajām degradētajām platībām, izveidot 92 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas 10 miljonu eiro apmērā. (Avots)
 
 Lai uzlabotu kopējo Rēzeknes infrastruktūru, tiek realizēti vairāki projekti pilsētas uzlabošanai. Kā piemēru jāmin projektu: “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”, kura ietvaros ir veikta Varoņu, Maskavas un Noliktavu ielu pārbūve. Šī projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā. (Avots)
 
 Rēzeknes pilsētā ir manāma tendence atjaunot, uzlabot un izveidot jaunas, labiekārtotas teritorijas, lai arvien turpinātu attīstīt un uzlabot uzņēmējdarbības vidi.
 
 Eksports Latvijā un Rēzeknes SEZ
 
 Latvijā pastāv atvērtā ekonomika, kurai ir cieša saikne ar tirdzniecības partneriem reģionā. Latvijas galvenie tirdzniecības partneri ir ES valstis, kuras sastāda 72% no kopējā apgrozījuma.
 
 Galvenās valstis uz kurām tiek veikts eksports no Latvijas ir: Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija un Zviedrija. Lielākā daļa Latvijas eksportēto preču ir lauksaimniecības un pārtikas produkti (galvenokārt graudaugu produkti), kā arī tiek eksportēta koksne un tās izstrādājumi, iekārtas, aprīkojums, metāli un to izstrādājumi. (Avots)
 
 Vēsturiski viens no noteicošajiem faktoriem Rēzeknes attīstībā ir tas, ka tā atrodas starptautisku ceļu un dzelzceļu krustpunktā, ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem ar jau vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju ES, Krievijā un NVS valstīs.
 
Arī šobrīd Rēzeknes pilsēta un reģions attīstās, lai nākotnē uzņēmējdarbības vidi padarītu par vēl iekārojamāku un efektīvāk izmantojamu.
 
Par Rēzeknes SEZ iespējām, atvieglojumiem un atbalstu variet vairāk iepazīties šeit.