Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izraudzīts jauns pārvaldnieks

  Ziņas/Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izraudzīts jauns pārvaldnieks

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izraudzīts jauns pārvaldnieks

2021. gada 15. Jūnijs

Noslēdzies pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk-Rēzeknes SEZ) pārvaldnieka amata konkurss, un Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome 4.jūnijā lēma pārvaldnieka amatā iecelt Kristu Freibergu.

Krista Freiberga ir dzimusi un augusi Rēzeknē. Pēc Rēzeknes valsts ģimnāzijas absolvēšanas, Krista Freiberga 2016. gadā ieguvusi bakalaura grādu Rīgas juridiskajā augstskolā, absolvējot programmu „Tiesības un bizness”. 2018. gadā ieguvusi divus maģistra grādus, absolvējot Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu „RISEBA” programmā „Personālvadība”, iegūstot personāla vadītāja kvalifikāciju, un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju programmā „Tiesību zinātne”, iegūstot jurista kvalifikāciju. Līdz šim Krista Freiberga ir strādājusi gan privātajā biznesā un komercdarbības jomā, gan pašvaldībā. Līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar tirdzniecības jomu, personāla vadību, valdes locekļa amatu privātā biznesa sektorā, un darbu projektu vadītāja amatā pašvaldībā, Rēzeknes pilsētas domē.

Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs par izvēlēto kandidātu: “Veiksmīga Rēzeknes SEZ darbība ir nozīmīgs faktors visa Latgales reģiona attīstībā, līdz ar to uz pārvaldnieka pleciem gulstas liela atbildība. Krista Freiberga jau ir pazīstama ar Rēzeknes SEZ specifiku, realizējot ar uzņēmējdarbības atbalstu saistītus projektus un strādājot kā koordinatore Rēzeknes SEZ mārketinga pasākumu īstenošanas projektā, kura ietvaros sadarbojās ar Foreign Direct Investment (Anglija) ekspertiem. Sagaidām, ka līdzšinējā pieredze kalpos par pamatu darbam jaunajā amatā.”

Komentējot savu motivāciju stāties Rēzeknes SEZ pārvaldnieka amatā, Krista Freiberga skaidro: „Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ir organizācija, kurā es saskatu profesionālās izaugsmes iespējas, un esmu pārliecināta, ka līdzšinējās zināšanas, prakse un mērķtiecība ļaus man, kā profesionālei, pilnveidoties un dot savu ieguldījumu iestādes darbībā. Runājot par nākotnes plāniem, uzskatu, ka galvenās ilgtermiņa prioritātes Rēzeknes SEZ pārvaldībā ir attīstīta infrastruktūra industriālajās teritorijās, efektīva pārvaldība un atpazīstams Rēzeknes SEZ tēls nacionālajā un starptautiskajā mērogā”.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs, tās sastāvā bija: Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Uzraudzības padomes loceklis Staņislavs Šķesters un Uzraudzības padomes locekle Ilvija Pastare. Bez balss tiesībām komisijā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Rēzeknes SEZ pārvalde ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes pārraudzībā esoša kopīga pašvaldību iestāde, kuras izveidošanas mērķis ir lietderīga un efektīva Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšana, veicinot tirdzniecību, attīstot rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai, veicinot Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstību.