Rēzekne – investoriem pievilcīga pilsēta

  Ziņas/Rēzekne – investoriem pievilcīga pilsēta

Rēzekne – investoriem pievilcīga pilsēta

2021. gada 18. Maijs

Bieži vien no cilvēkiem, kas Rēzeknē nav bijuši vairākus gadus, var dzirdēt frāzes kā: “Es neatpazīstu šo pilsētu!” un “Vai tiešām tā ir Rēzekne?” Un patiesi, Rēzekne pēdējos gados ir piedzīvojusi acīmredzamas pārmaiņas, pateicoties pašvaldības īstenotajiem projektiem uzņēmējdarbības veicināšanas, kultūras, tūrisma un sporta jomās.

RSEZ BLOG 2 LV

Attīstība

3 gadu laikā ar Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, ieguldot aptuveni 10 milj. EUR, Rēzeknes pašvaldība atjaunoja un izbūvēja ceļa segumu un komunikācijas vairākās Rēzeknes ielās, kuras nodrošina piekļuvi industriālajām zonām Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) teritorijā.

Kā piemēru vērts atzīmēt sakārtoto industriālo teritoriju Komunālā ielā, kur Rēzeknes pilsētas dome veica ielas pārbūvi, ūdensapgādes un sadzīves kanalizāciju tīklu izbūvi. Savukārt Rēzeknes SEZ pārvalde īstenoja projektu, kura laikā tika demontētas būves, veikti reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi, koku izciršana, kā arī kanalizācijas aku pārcelšana un remonts. Šo darbību rezultātā teritorija ir sagatavota uzņēmējdarbības uzsākšanai jau sakārtotā vidē ar pārdomātu infrastruktūru un lielisku piekļuvi galvenajiem eksporta ceļiem.

Kā veiksmīgu partnerības piemēru investīciju piesaistei Rēzeknes SEZ jāatzīmē ražošanas kompleksa izbūvi Viļakas ielā 1, Rēzeknē 6,8 milj. EUR apmērā. Pašvaldība uzbūvēja rūpniecības kompleksu 6784 m2 platībā, kā arī pievedceļu un stāvlaukumus 3778,5 m2 platībā. Šobrīd kompleksā darbojas tādi uzņēmumi kā Rēzeknes SEZ komercsabiedrība “MIDIS” RSEZ SIA un kokapstrādes uzņēmums SIA “VTI Avoti”. Tiek plānots, ka nomnieki nodrošinās ieguldījumus vismaz 3,5 milj. EUR apmērā un radīs ne mazāk kā 95 jaunas darbavietas.

Jāpiemin, ka abos minētajos objektos iespējams saņemt Rēzeknes SEZ nodokļu atvieglojumus.

RSEZ BLOG 3 LV

Kompakta pilsēta biznesam

Rēzeknes pilsētā atrodas uzņēmējiem visas nepieciešamās organizācijas un filiāles (Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra, Būvvalde, bankas, Valsts vides dienests, Valsts zemes dienests, Pārtikas un veterinārais dienests u.c.), lai “sakārtotu papīrus” biznesa uzsākšanai un attīstībai. 

Rokas stiepiena attālumā ir pieejamas dažādas finanšu (LIAA Rēzeknes biznesa inkubators, Finanšu institūcija ALTUM, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Lauku atbalsta dienests) un konsultatīvā atbalsta institūcijas. Informāciju par uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem iespējams saņemt Rēzeknes SEZ pārvaldē, Latgales uzņēmējdarbības centrā, Rēzeknes Uzņēmēju Biedrībā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija uzņēmējiem pētniecības nolūkos piedāvā moderni aprīkotas laboratorijas - materiālu mehānisko īpašību, ķīmijas, ekoloģijas, mehatronikas, plūsmu mehānikas un hidraulikas, lāzertehnoloģiju u.c. jomās. Savukārt Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs piedāvā laboratoriju jauna produkta fiziskai izgatavošanai visos posmos no 3D modeļa līdz testēšanai.

Vairāk informācijas par biznesa atbalsta institūcijām šeit.

RSEZ BLOG 4 LV

Rēzekne - pilsēta nākotnei

Rēzeknē ir attīstīta vide ne tikai uzņēmējdarbībai, bet arī kultūrai, tūrismam, atpūtai un sportam.

Par kultūras klātesamību Rēzeknē un reģionā rūpējas 2013. gadā atklātā Latgales vēstniecība un kultūras centrs “GORS”, kas ar savu vizuālo identitāti slavina un izceļ īpašo latgaliešu valodu un reģiona krāsaino kultūru.

Nākotnē pilsēta kļūs arvien pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, gan potenciālajiem investoriem, pateicoties vairākiem realizācijā esošiem projektiem.

• Rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai

Projekta ietvaros paredzēta SPA ēkas izbūve 3 stāvos, kā arī apkārt esošās teritorijas labiekārtošana ar gājēju celiņiem, autostāvvietu, apgaismotu promenādes zonu un laipu gar ezeru. Ēka tiks iznomāta komersantam konkursa kārtībā.

• Kovšu ezera parka būvniecība

Projekta rezultātā tiks izveidots Kovšu ezera parks ar sešām labiekārtotām zonām - pludmales, promenādes, Kovšupes, dabas takas, laivu mājas un kempinga zonas. Jāpiemin, ka arī šim objektam pašvaldība meklē nomniekus.

• Raiņa parka pārbūve

Rēzeknes Raiņa kultūras un atpūtas parka labiekārtošanas laikā pārmaiņas piedzīvojis Raiņa parka bērnu laukums. Šobrīd noris darbs pie skeitparka būvniecības, kura tapšanā izmantoti neordināri dizaina elementi, iestrādājot metāla konstrukcijās Rēzeknes pilsētas logo, un darbs pie velo trases un āra trenažieru laukuma būvniecības.

Sporta jomas attīstībai tika uzbūvēts “Olimpiskais centrs Rēzekne”, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju ievērot veselīgu dzīvesveidu, bet profesionālajiem sportistiem – iespēju sasniegt lieliskus rezultātus nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Nākotnē sagaidām arī tādus sporta objektus kā:

• Kristapa Porziņga brīvdabas basketbola laukums, kas papildinās “Olimpiskā centra Rēzekne” infrastruktūru;
• Slēgtā futbola halle, lai futbolistiem būtu iespēja arī ziemā spēlēt un trenēties komfortablos apstākļos.

Rēzeknes nosaukumu latgaliski izrunā atšķirīgi – platāk (Rjāzekne) vai šaurāk (Riezekne). Jebkurā variantā pilsētas nosaukumā ir iekodēts vārds – izarīzt, rīztīs ‘izriezties, izcelties’. To pierāda ambiciozie pašvaldības projekti, kurus citas pašvaldības neuzdrošinās īstenot. Taču šī drosme ir radījusi labvēlīgus apstākļus jaunu viesu un pats galvenais jaunu investoru uzņemšanai, kas nākotnē vēl vairāk veicinās reģiona attīstību, radot jaunas darba vietas.