Rēzeknes SEZ aptauja: komercsabiedrības pielāgojas darbam Covid-19 pandēmijas apstākļos

  Ziņas/Rēzeknes SEZ aptauja: komercsabiedrības pielāgojas darbam Covid-19 pandēmijas apstākļos

Rēzeknes SEZ aptauja: komercsabiedrības pielāgojas darbam Covid-19 pandēmijas apstākļos

2021. gada 07. Maijs

Jau vairāk nekā gadu visa pasaule pielāgojas dzīvei Covid-19 vīrusa apstākļos. Aptaujājot* Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrības, noskaidrojām to viedokli par darbu Covid-19 pandēmijas laikā.

Puse aptaujāto, lielākoties mazās un vidējās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, atzīst, ka Covid-19 pandēmija uzņēmuma darbību kopumā ir ietekmējusi negatīvi, pasliktinoties apgrozījuma, eksporta un citiem rādītājiem. 42 % vīrusa ietekmi izjuta kā nebūtisku, ko galvenokārt norāda lielās komercsabiedrības, 8 % atzīst, ka pandēmija to darbību ir ietekmējusi pozitīvi.

Attiecībā uz darba vietām priecē fakts, ka 66 % aptaujāto komercsabiedrību ir saglabājušas vai palielinājušas darba vietu skaitu un tikai viens no aptaujātajiem uzņēmumiem ir samazinājis algu apmēru, kas apliecina to augsto atbildības sajūtu pret saviem darbiniekiem.

Kas attiecas uz citām izmaiņām, lai pielāgotos pandēmijas apstākļiem, tad komercsabiedrības ir norādījušas attālinātā darba ieviešanu, vairāk digitālo kanālu izmantošanu, kā arī jaunu produktu ražošanu.

Runājot par prognozēm uz nākotni, Rēzeknes SEZ komercsabiedrības uz to skatās optimistiski. 41 % aptaujāto paredz, ka tuvākā pusgada laikā palielinās apgrozījumu un 33% paredz, ka uzlabosies arī eksporta rādītāji. Taču uzņēmēji nākotnē saskata arī vairākus riskus, kā piemēram, izmaiņas eksporta tirgos un sadarbības ķēdēs, kā arī grūtības realizēt saražotās preces vai pakalpojumus, 23 % aptaujāto būtiskus riskus nesaredz.

“VEREMS” RSEZ SIA, kas nodarbina vairāk kā 300 Rēzeknes pilsētas, novada un tuvāko novadu iedzīvotājus, valdes priekšsēdētāja Zinaīda Lovnika par uzņēmuma darbību Covid-19 apstākļos saka: “Mums visiem šis ir bijis grūts gads. Ja ekonomiskās svārstības un pieprasījuma izmaiņas tirgū uzņēmums ir izjutis arī iepriekš, tad tādu emocionālo nedrošību un nenoteiktību par nākotni, kādu nesa COVID-19 pandēmija, uzņēmuma vēsturē piedzīvojam pirmo reizi. Tomēr, mēs kā komanda, esam ne tikai spējuši izturēt, bet par spīti globālajām grūtībām sasniegt arī labus rezultātus. Mūsu konkurētspējas priekšrocības ir bijis ātrums un elastība.Esam noturējuši bērza saplākšņa produktu ražošanas apjomu, daudz sasnieguši darba efektivitātes uzlabošanā, ieguldījuši lielu darbu mērķtiecīgas nākotnes stratēģijas veidošanā.”

Valsts un tās institūcijas Covid-19 pandēmijas laikā ir izveidojušas atbalsta instrumentus uzņēmējiem, ko ir izmantojušas arī Rēzeknes SEZ komercsabiedrības. Puse aptaujāto ir izmantojuši nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai sadalīšanu nomaksas termiņos, dīkstāves pabalstu , kā arī citus atbalsta veidus.

Arī Rēzeknes SEZ pārvaldei šis ir izaicinājumiem pilns laiks – ir proaktīvi jāreaģē uz globālām problēmām un maksimāli jāatbalsta komercsabiedrības.

Jau iepriekš vēstījām, ka 2020.gadā Rēzeknes SEZ pārvalde ir organizējusi divus projektu konkursus Covid-19 seku mazināšanai Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās, atbalstot aizsarglīdzekļu (masku, dezinfekcijas līdzekļu, dozatoru un termometru) iegādi. Kopā abos projektu konkursos atbalstīti 10 komercsabiedrību projekti, sadalot vairāk kā EUR 49 400 no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda.

*Aptaujā piedalījās 12 no 19 komercsabiedrībām, kas šobrīd darbojas Rēzeknes SEZ teritorijā, tostarp lielākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības- “VEREMS” RSEZ SIA, RSZE SIA “LEAX RĒZEKNE”, kā arī “NewFuels” RSEZ SIA.