RSEZ piedalās Eiropas Vietējo pašvaldību kongresā Krakovā

  Ziņas/RSEZ piedalās Eiropas Vietējo pašvaldību kongresā Krakovā

RSEZ piedalās Eiropas Vietējo pašvaldību kongresā Krakovā

2016. gada 18. Aprīlis

Ar mērķi gūt jaunu pieredzi investīciju piesaistes un teritoriju revitalizācijas jautājumos un popularizēt Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu Eiropā, šā gada 5.–6. aprīlī RSEZ Pārvaldes un Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji piedalījās Eiropas Vietējo pašvaldību kongresā (2nd European Congress of Local Governments) Polijā.

Kongress jau otro gadu notika Polijas pilsētā Krakovā un šogad pulcēja vairāk nekā 1500 dalībniekus no visas Eiropas – gan no Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan arī no Gruzijas, Baltkrievijas, Krievijas, Moldovas, Norvēģijas.

Kongresa mērķis – veicināt viedokļu apmaiņu starp pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem par vietējo pašvaldību attīstību, līdzdalību un dzīves kvalitāti, kā arī investīciju piesaisti un inovācijām.

Kongresā RSEZ pārvaldniece Sandra Ežmale piedalījās paneļdiskusijā “Investīcijas kā reģionu ekonomiskās attīstības virzītājspēks” (Investments as a Driving Force Behind Economic Development of the Regions), stāstot par RSEZ un pašvaldību pieredzi darbā ar investoriem, POLARIS procesu Latvijā mērķtiecīgai investīciju piesaistei un investīciju nozīmi reģionu attīstībā.

RSEZ pārvaldniece Sandra Ežmale uzsver, ka dalība šādos starptautiskos pasākumos dod iespēju veidot lietišķos kontaktus ar citām Eiropas vietējām pašvaldībām, iestādēm, tirdzniecības un rūpniecības kameru un diplomātisko misiju pārstāvjiem, kā arī nodrošināt RSEZ publicitāti starptautiskā mērogā un izplatīt informāciju par investīciju iespējām RSEZ.

Eiropas Vietējo pašvaldību kongress Krakovā kopumā pulcēja vairāk nekā 1500 dalībniekus – vietējo pašvaldību, valsts administrācijas, nevalstisko organizāciju un biznesa pārstāvjus no visas Eiropas, kas piedalījās vairāk nekā 80 paneļdiskusijās, darba grupās un prezentācijās. Kongresu rīkoja Austrumeiropas izpētes institūts (Foundation Institute for Eastern Studies) partnerībā ar Krakovas pilsētu.