Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā- Rēzeknes SEZ piemērs

  Ziņas/Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā- Rēzeknes SEZ piemērs

Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā- Rēzeknes SEZ piemērs

2021. gada 09. Aprīlis

Latvijā šobrīd darbojas trīs speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un divas brīvostas: Rēzeknes SEZ, Liepājas SEZ, Latgales SEZ, Rīgas brīvosta un Ventspils brīvosta. SEZ un brīvostas veicina investīcijas ražošanā un dažādās pakalpojumu jomās. Daudzi uzņēmēji izvēlās izmantot šīs teritorijas, tādēļ, ka tās atrodas transportam nozīmīgos punktos un nodrošina piekļuvi Latvijas ostām, lidostām, dzelzceļa un ceļu infrastruktūrai, kur ir labvēlīgi nosacījumi investoriem. Brīvostu un SEZ infrastruktūras un kvalificēta darbaspēka pieejamību ir novērtējuši mašīnbūves, ķīmiskās rūpniecības, kokapstrādes, elektronikas, IT un citu perspektīvāko nozaru partneri, kas par saviem investīciju galamērķiem ir izvēlējušies kādu no SEZ vai brīvostu teritorijām.

Rēzeknes SEZ tika dibināta 1997. gadā, pamatojoties uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, un jau veiksmīgi darbojas gandrīz 24 gadus. Šī brīža Rēzeknes SEZ nodokļu atvieglojumi investoriem piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim, kas dod pietiekami daudz laika esošajiem un potenciālajiem partneriem.

Speciālo ekonomisko zonu priekšrocības

Uzņēmējdarbība SEZ teritorijās ir daudz izdevīgāka, ja salīdzinām to ar pārējo Latvijas teritoriju. Investējot SEZ teritorijās, iespējams iegūt sekojošus nodokļu atvieglojumus:

• līdz pat 100% apmērā nekustamā īpašuma nodoklim;
• 80% apmērā uzņēmuma ienākuma nodoklim;
• līdz pat 55% apmērā no investīciju izmaksām.

 

Skatot SEZ priekšrocības tieši Rēzeknes SEZ kontekstā, priekšplānā izvirzās vairāki investoriem būtiski faktori:

1. Atrašanās vieta

Rēzeknes SEZ atrodas nozīmīgā transporta koridoru krustpunktā ar tiešu piekļuvi starptautiskiem tirgiem Eiropā, Krievijā un NVS valstīs. Jau izsenis Latvijas ģeogrāfiskais novietojums bijis piemērots tirgotāju tranzīta pieturas punkts. Ar mūsdienu attīstīto sauszemes, jūras un gaisa ceļu infrastruktūru uzņēmējiem, kuri tēmē Eiropas Savienības un Austrumu valstu virzienā, Latvija un Rēzekne kļuvusi vēl pievilcīgāka.

2. Lietpratīga pārvaldība

Rēzeknes SEZ pārvalde nodrošina efektīvu, uz klientu un rezultātu orientētu pārvaldību. Pieejamas arī informatīvās un atbalsta konsultācijas investoriem un citiem interesentiem, kas veic vai plāno veikt komercdarbību Rēzeknes SEZ teritorijā. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz katra klienta vajadzībām un mērķiem. Iespējamas konsultācijas arī par piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanu komercdarbības veikšanai. Ik gadu tiek sniegts atbalsts un konsultācijas vairāk nekā 100 uzņēmumiem.

3. Prasmīgs darbaspēks

Rēzeknē un tuvākajos novados dzīvo ap 120 tūkstoši cilvēku, no kuriem aptuveni 2300 ir ekonomiski aktīvā vecumā un darba meklējumos. Atbildīgs un profesionāls darbaspēks - tā par darbiniekiem izsakās vietējie un ārzemju investori. Rēzeknes un apkārtnes iedzīvotājiem ir piekļuve augstas kvalitātes izglītības iegūšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, pēc kuras beigšanas daļa absolventu izvēlas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības par savu darba vietu.

 

RSEZ LI Latstab 2 05

Attīstība un izaugsme reģionā: “LATSTAB” RSEZ SIA

Runājot par ieguvumiem, kā arī izaicinājumiem, kļūstot par daļu no Rēzeknes SEZ, lielisks piemērs ir "LATSTAB" RSEZ SIA. Tas ir metālapstrādes uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas Rēzeknes SEZ kopš 2016.gada.

“LATSTAB” RSEZ SIA savu ceļu uzsāka ar attīstības finanšu institūcijas Altum atbalstu. "LATSTAB" RSEZ SIA specializējies plaša spektra tērauda izstrādājumu ražošanā dažādām civilās inženierijas sfērām, tai skaitā ceļu būves, celtniecības, telekomunikāciju, dzelzceļa nozarēm u.c.

“LATSTAB” RSEZ SIA valdes loceklis Staņislavs Ratinskis kā galveno mērķi nebija izvirzījis veidot uzņēmumu, kurš ienesīs milzīgu peļņu. Uzņēmuma mērķis ir veidot ko unikālu, kas ietekmēs Rēzeknes un Latgales reģionu un tā attīstību.

Kā savas attīstības veiksmes faktorus "LATSTAB" RSEZ SIA min:

1. Produkcija ar augstu pievienoto vērtību

Piesaistot 120'000 EUR lielu finansējumu, uzņēmums iegādājās induktīvās sildīšanas iekārtu jauna produkta - izliektā staba - ražošanai. Ražojot produkciju ar augstu pievienoto vērtību, tika sasniegts 20% uzņēmuma eksporta pieaugums un nodrošināta vispārēja uzņēmuma produktivitātes palielināšana.

2. Kvalificēts darbaspēks

Rēzeknes SEZ atrodas reģionā, kurā koncentrēti augsti kvalificēti darbinieki. Arī "LATSTAB" RSEZ SIA šo faktoru min kā būtisku uzņēmējdarbības izaugsmei un novērtē to, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu nozarē.

3. Atrašanās vieta

Uzņēmums šobrīd eksportē uz 15 valstīm - Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Dānija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lielbritānija, Īrija, Vācija, Nīderlande, Beļģija, Armēnija, Norvēģija un Čehija. Tas ir iespējams, pateicoties uzņēmuma ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, ņemot vērā, ka no Rēzeknes sauszemes ceļi, dzelzceļi, lidostas un ostas ir izdevīgā attālumā un ērti pieejamas veiksmīgai eksporta veikšanai.

 

RSEZ LI KeyNumbers 3 03

Izaugsmes rādītāji 2020.gadā

Papildus iepriekšminētajam, šeit ir daži skaitļi par citiem Rēzeknes SEZ komercsabiedrību izaugsmes rādītājiem.

Aptauja, kurā piedalījās 15 Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, ir parādījusi pozitīvu izaugsmes un attīstības tendenci 2020. gadā:

♦ 47 % komercsabiedrību ir kāpis apgrozījums:

↑ 16 % RSEZ "MAGISTR- FISKEVEGN GROUP.MFG" SIA;
↑ 30 % "MB Properties" RSEZ SIA;
↑ 38 % SIA "Midis" RSEZ.

♦ 73 % komercsabiedrību ir saglabājušas nemainīgu vai palielinājušas darbavietu skaitu. Vislielākais darbavietu skaita pieaugums reģistrēts:

RSEZ "MAGISTR FISKEVEGN GROUP.MFG" SIA;
SIA "Midis" RSEZ;
"Energy Resources CHP" RSEZ SIA.