Vai Latgale ir visstraujāk augošais reģions Latvijā?

  Ziņas/Vai Latgale ir visstraujāk augošais reģions Latvijā?

Vai Latgale ir visstraujāk augošais reģions Latvijā?

2021. gada 05. Februāris

Latvija ir valsts Ziemeļeiropas Baltijas reģionā. Latvijai ir pieci plānošanas reģioni: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Rīga un Latgale. Latgale - tā dēvētā zilo ezeru zeme, atrodas Latvijas austrumu daļā. Valsts kopējā teritorija ir 14 547 km2, kas var šķist maza, bet tā ir pazīstama ar bagātīgu vēsturi, neskartu dabu, sirsnīgiem cilvēkiem un daudzsološu ekonomikas izaugsmi. Latgalē ir aptuveni 1200 ezeru, ieskaitot Lubānas ezeru (lielāko pēc platības) un Rāznas ezeru (lielāko pēc ūdens tilpuma). Šeit jūs atradīsiet cilvēkiem neskartas meža platības, skaistas pļavas un mainīgu reljefu. Dabas parks Daugavas ielejā "Daugavas loki" stiepjas no Krāslavas līdz Daugavpilij ar dabas takām gar stāviem, gleznainiem krastiem, kas ved apmeklētājus apkārt un pāri senajiem Latvijas pilskalniem.

Latgales reģiona sirds ir Rēzekne. Rēzekne ir izcila salīdzinājumā ar citām Latgales pilsētām, pateicoties modernajai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, pārdomātai pilsētas infrastruktūrai un Rēzeknes Speciālajai ekonomiskajai zonai, kas palīdz uzņēmējiem piemērot nodokļu atvieglojumus un rada uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, lai sniegtu uzņēmumiem labākas iespējas un priekšrocības pasaules tirgū, stiprinot valsts ekonomiku. Vienīgais Latvijas reģions, kuram nav tiešas piekļuves Baltijas jūras ostai, ir Latgale. Tomēr Rēzekne un Daugavpils ir nozīmīgi dzelzceļa un autotransporta mezgli, kas izvietoti transporta koridoru krustpunktā ar kopīgu robežu ar Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, radot iespējas produkcijas tranzītam pa dzelzceļu un autoceļiem.

Kopš 2013. gada tika ieviestas dažādas iniciatīvas dzīves līmeņa uzlabošanai Latgales reģionā. No 2018. gada līdz 2021. gadam Latgales attīstības plānā Latgales reģionā tika ieguldīti papildu 30 miljoni eiro, ko palielināja Norvēģijas dotācijas mazajiem uzņēmumiem līdz 50 miljoniem eiro. Turklāt projektiem, kuru vērtība pārsniedz EUR 288 miljonus, ES Kohēzijas fondam 2014. – 2020. Gadā ir dota zaļā gaisma. Tas ir vairāk nekā jebkuram citam reģionam, piemēram Kurzemes plānošanas reģionam atpaliekot par 243 miljoniem eiro. Būtiskā ietekmi uz Latgales reģiona ekonomiku ir atstājusi lauksaimniecības nozares pārveidošana. Laikā no 2013. līdz 2017. gadam šīs nozares kopējā pievienotā vērtība ir dubultojusies. Tas ir rezultāts ievērojamām investīcijām lauksaimniecības nozares uzņēmumos - pamatlīdzekļu vērtības pieaugums par 55% 2014. – 2020. Gadā, savukārt nozarē kopumā tikai par 5%. Vēl vienas nozares uzņēmumi, kas parāda pozitīvas attīstības tendences, ir IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) uzņēmumi. Lai arī IKT nozare Latgalē joprojām ir salīdzinoši neliela, kopš 2014. gada tā ir dubultojusi kopējo pievienoto vērtību. Digitalizācijas rezultātā IKT tīkli daudzās nozarēs aizstāj transporta tīklus, kas nozīmē, ka klātienes efekts var nebūt vajadzīgs pat fizisku produktu ražošanā. Uzlabota IKT infrastruktūra var ļaut Latgales reģionam kļūt par attīstītāko transporta reģionu Latvijā.

Nav noliedzams, ka Latgales reģiona iedzīvotāju skaits, kas kopš neatkarības atjaunošanas ir sācis samazināties, un šī tendence ir saglabājusies arī pēdējos desmit gados. Ir fiksēts īpatsvara pieaugums iedzīvotājiem ar augstāko izglītību kopā ar bezdarba līmeni 2019. gada beigās, kas ir viszemākais kopš 2009. gada. Turklāt ir vērojams pašnodarbināto personu pieaugums, kas pārsniedz komercuzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem (attiecīgi 35 pašnodarbinātie un 25 komercuzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem). Ar 4% no valsts kopējiem kapitāla ieguldījumiem Latgales reģionā, saražojot 7% no kopējās pievienotās vērtības valstī. 2018. gadā Latgales reģionā bija 75 inovatīvi aktīvi uzņēmumi no 1558 valstī. To skaits kopš 2016. gada pieauga par 11, savukārt Vidzemē un Zemgalē samazinājās.

Dažādas Latgales reģiona pašvaldības piedāvā plašas uzņēmējdarbības atbalsta iespējas, kuras tiek sniegtas īstenojot vairākas nacionālās reģionālās un nozaru politikas. Ekspertu grupai analizējot dažādus uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus, kas pieejami Latgales reģionā, ar mērķi novērtēt piemērotību un iespējamo ietekmi uz dažādām jomām, potenciāli stiprinot ekonomikas izaugsmi. Analīzē secināts, ka SEZ (Speciālās ekonomiskās zonas) ir efektīvs atbalsta mehānisms, kas ņem vērā Latgales reģiona specifiskās detaļas un sniedz būtisku ieguldījumu tā attīstībā. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ilgtermiņa darbība ir veicinājusi Rēzeknes pilsētas un novada ievērojami ātrāku paplašināšanos. Tiek prognozēts, ka Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas darbību turpinās stiprināt publisko investīciju pieaugums, kas noteikts ar valdības lēmumiem, un aptuveni 35% uzņēmumu drīz gaidīs ekonomisko apstākļu uzlabošanos.

Latgales reģionā tiek piedāvātas plašas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Tas padara Latgali par pievilcīgu vietu potenciālajiem investoriem un iedzīvotājiem. Lauksaimniecības nozare ir kļuvusi produktīvāka - pieaugot darbinieku skaitam, tā kopējā pievienotā vērtība reģionā pēdējo piecu gadu laikā ir dubultojusies. Īstenojot novatoriskus risinājumus, Latgale var ātri pielāgoties jauniem nozares uzstādījumiem. Nepieciešams izmantot Latgales reģiona atrašanās vietu pie ES ārējās robežas, piesaistot austrumu kaimiņu privāto kapitālu, piedāvājot pārstrādes un ražošanas iespējas Latgalē un "Made in EU" produkcijas tirdzniecību. Pašreizējais vadošo uzņēmēju skaits ļauj vietējām un reģionālajām attīstības struktūrām cieši sadarboties ar viņiem, piedāvājot personalizētu atbalstu. Augstas vērtības ražošanas fokuss ir koncentrēts Latgales attīstības centrā - Rēzeknes pilsētā. Pēdējo piecu gadu laikā IKT uzņēmumi ir divkāršojuši kopējo pievienoto vērtību, nodrošinot labas darba iespējas izglītotiem jauniešiem reģionā. Turklāt mūsdienīgas un labi aprīkotas universitātes un profesionālās izglītības iestādes piedāvā plašas izglītības iespējas, radot vidi Latgales reģiona izaugsmei un paplašināšanai nākotnē.

https://rezeknesez.medium.com/creating-a-climate-for-future-growth-and-expansion-in-the-latgale-region-and-rezekne-city-77932a145242