Rēzeknes notikumu kaleidoskops 2020 

  Ziņas/Rēzeknes notikumu kaleidoskops 2020 

Rēzeknes notikumu kaleidoskops 2020 

2021. gada 13. Janvāris

Ir sācies jauns gads un pienācis laiks atskatīties uz paveikto Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā 2020.gada laikā. 

Likuma grozījumi atbalsta paplašināšanai  

2020.gada 14.maijā Latvijas Republikas Saeimas sēdē tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kas paredz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām tiesības saņemt atbalstu ne tikai par sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, bet arī par paredzamo algu izmaksām.  

COVID-19 seku mazināšana  

2020.gadā visu pasauli pāršalca Covid-19 vīrusa pandēmija, kas ir ietekmējusi arī Rēzeknes SEZ pārvaldes un Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbu. Rēzeknes SEZ pārvalde ir organizējusi divus projektu konkursus komercsabiedrībām līdzfinansējuma piešķiršanai Covid-19 seku mazināšanai no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda. Projektu konkursa ietvaros ir piešķirts atbalsts 10 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projektiem ieguldījumiem apgrozāmajos līdzekļos, kas saistīti ar drošības pasākumu izpildi COVID-19 seku mazināšanai un novēršanai, tai skaitā, termokameru, bezkontakta dezinfekcijas ierīču, sejas aizsargmasku u.c. aizsarglīdzekļu iegādei.  

Papildus Rēzeknes SEZ pārvalde ir piešķīrusi atbalstu komercsabiedrībām, samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu, atbilstoši komercsabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.  

Par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondu: tā mērķis ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.  

Starptautiski pasākumi  

Pateicoties straujajām izmaiņām digitalizācijas jomā pasaulē, ko veicināja pandēmijas COVID 19 ieviestie ierobežojumi daudzas pasaules valstīs, Rēzeknes SEZ pārvaldei bija iespēja piedalīties daudzos starptautiskos pasākumos, tādejādi veicinot tās starptautisko atpazīstamību. 

Kā vienu no nozīmīgākajiem var minēt Barselonas jaunās ekonomikas nedēļu (Barcelona New Economy Week), kur Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale tika uzaicināta uzstāties divās paneļdiskusijās – "Sieviešu vadība un loma ekonomiskajās zonās" un “Eiropas ekonomisko zonu loma rūpniecības atjaunošanā”. Minētais pasākums pulcēja vairāk nekā 8000 profesionāļu no visas pasaules. 

Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvji piedalījās arī Apvienoto Arābu Emirātu Ekonomikas ministrijas organizētajā Annual Investment Meeting 2020 ar intensīvu trīs dienu programmu interaktīvā platformā. Pasākums katru gadu norisinās Dubaijā un pulcē vairāk kā 15 000 dalībnieku no visas pasaules. 

Papildus Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvji ir piedalījušies arī tādos pasākumos kā Kazahstānas globālais investīciju forums (Kazahstan Global Investment Forum), “Belt and Road” samits 2020, Pasaules brīvo zonu organizācijas ikgadējā konference un izstāde u.c. 

Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar Pasaules Brīvo Zonu Organizāciju  

2020.gadā Rēzeknes SEZ pārvalde oficiāli ir kļuvusi par vienu no 40 Pasaules brīvo zonu organizācijas nacionālo kontaktpunktu (NCP) pārstāvjiem. NCP ir izveidoti, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp Pasaules brīvo zonu organizāciju un brīvo zonu ekosistēmu valstī. Pasaules brīvo zonu organizācija šobrīd ir lielākā šāda veida organizācija, kas apvieno un pārstāv brīvās zonas no visas pasaules. Šobrīd Pasaules brīvo zonā ir vairāk nekā 700 biedru no 135 pasaules valstīm. 

Industriālo teritoriju sakārtošana Rēzeknes SEZ teritorijā  

2020.gadā turpinās vairāki pašvaldību infrastruktūras sakārtošanas projekti Rēzeknes SEZ teritorijā. Jāpiemin, ka pēdējos trīs gados ir atjaunotas ielas vairāk nekā 5 km garumā un darbi vairāku ielu  posmos vēl turpinās.  Kopumā sakārtotā infrastruktūra nodrošinās pieeju vairāk nekā 50 ha industriālajām teritorijām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.  

2020.gadā Rēzeknes SEZ pārvalde ir pabeigusi projekta īstenošanu Komunālā ielā 13 un 11C, Rēzeknē, kura ietvaros ir veikti reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi, esošo būvju demontāža, kā arī koku izciršana, lai potenciālie investori konkrēto zemes gabalu 6,9 ha platībā varētu izmantot jaunu ražotņu veidošanai.  Minētais projekts ir īstenots ar Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda atbalstu Papildus Rēzeknes pilsētas dome ir īstenojusi projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kura ietvaros ir rekonstruēta Komunāla iela, tādejādi nodrošinot Komunālā ielā 13 un 11C zemes gabalam nodrošinājumu ar sakārtotām inženiertehniskajām komunikācijām, t.sk., ūdensvadu, gāzes vadu u.c. Patlaban potenciālajiem investoriem ilgtermiņa nomai ir pieejami vairāki sakārtoti zemes gabali Rēzeknes SEZ teritorijā. Informācija par tiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor  

Investīciju piesaiste 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss 2020.gadā ir piešķirts – informācijas tehnoloģiju uzņēmumam SIA “MIDIS”RSEZ un  “OptoelektronikaLV” SIA RSEZ, kas Rēzeknes SEZ teritorijā ražo elektroniskos un elektriskos vadus un kabeļus. 

2020. gadā tika noslēgti 2 jauni ieguldījumu līgumi, paredzot veikt ieguldījumus EUR 1 591 000 apmērā un radot 395 jaunas darba vietas. Turpinās 5 ieguldījumu projektu ieviešana, kuru ietvaros ir paredzēts veikt ilgtermiņa ieguldījumus 52 113 000 eiro apmērā un nodrošināt 513 darbavietas līdz 2024. gadam. 

2020.gadā saņemti 80 investoru pieprasījumi, uz kuriem gatavota informācija par nodokļu atlaidēm, RSEZ statusa iegūšanas procedūru, kā arī nekustamā īpašuma piedāvājumi.