Rēzeknes SEZ pārvalde uzņemta Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde uzņemta Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā

Rēzeknes SEZ pārvalde uzņemta Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā

2020. gada 26. Oktobris

Rēzeknes SEZ pārvalde ar 13.oktobra Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Padomes lēmumu uzņemta biedra statusā.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedri ir vairāk nekā 20 dažādu nozaru komercsabiedrības, tajā skaitā ari vairākas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības - SIA “Midis” RSEZ, “VEREMS” RSEZ SIA, SIA “LEAX Rezekne” RSEZ, “Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS, kā arī citi rūpniecības, transporta, sabiedrisko un citu komercpakalpojumu jomu uzņēmumi. 

Rēzeknes Uzņēmēju Biedrība ir nevalstiska darba devēju organizācija, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.

Mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību!