Rēzeknes SEZ komercsabiedrības pērn veikušas ilgtermiņa ieguldījumus 19,2 miljonu eiro apmērā

  Ziņas/Rēzeknes SEZ komercsabiedrības pērn veikušas ilgtermiņa ieguldījumus 19,2 miljonu eiro apmērā

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības pērn veikušas ilgtermiņa ieguldījumus 19,2 miljonu eiro apmērā

2020. gada 08. Septembris

2019. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir veikušas ilgtermiņa ieguldījumus 19,2 miljonu eiro apmērā. Kopējā komercsabiedrību uzkrāto ieguldījumu summa sasniegusi 171,1 miljonu eiro. Turklāt kāpuši arī citi komercsabiedrību rādītāji - kopējais apgrozījums palielinājies par 4,1 miljoniem eiro un radītas 43 jaunas darba vietas, liecina komercsabiedrību darbības rādītāju apkopojums.

Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ilggadīgā darbība ir veicinājusi ievērojami straujāku Rēzeknes pilsētas un novada attīstību salīdzinājumā ar reģionu kopumā.Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās tiek veiktas ievērojamas investīcijas, tiek radītas jaunas darba vietas, kā arī pateicoties mūsu komercsabiedrībām pieaug vidējais iedzīvotāju ienākumu līmenis. To apliecina gan ekspertu sagatavotais Latgales reģiona attīstības potenciāla novērtējums, gan Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbības rādītāji 2019.gadā”.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums 2019. gadā sasniedza 109,5 miljonus eiro. Visaugstākie apgrozījuma rādītāji 2019. gadā ir bijuši granulu ražotājam „NewFuels” RSEZ SIA – 35,2 miljoni eiro, finiera ražotājam „VEREMS” RSEZ SIA – 32,8 miljoni eiro un metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 18,9 miljoni eiro. Straujākais apgrozījuma pieaugums 2019. gadā ir bijis komercsabiedrībai “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS, kas palielinājusi apgrozījumu par 55 %, sasniedzot 4,1 miljonu eiro apmēru.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2019. gadā nodarbināja 990 strādājošos, kas ir par 43 strādājošajiem vairāk nekā 2018. gadā. Pēdējos piecos gados nodarbināto skaits Rēzeknes SEZ ir palielinājies par 22 % jeb par 179 nodarbinātajiem. Joprojām lielākā darba devēja statusu ar 343 nodarbinātajiem saglabā uzņēmums „VEREMS” RSEZ SIA.

Kopējā Rēzeknes SEZ komercsabiedrību uzkrātā ilgtermiņa ieguldījumu summa pērn sasniedza 171,1 miljonus eiro. 2019. gadā komercsabiedrības infrastruktūrā un moderno tehnoloģiju ieviešanā investēja 19,2 miljonus eiro, no tiem 6,4 miljoni eiro ieguldīti Rēzeknes SEZ ieguldījumu projektu ietvaros. Lielākie ilgtermiņa ieguldījumi ir veikti uzņēmumos – SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ (12,2 miljoni eiro) un “VEREMS” RSEZ SIA (5,9 miljoni eiro).

Turklāt, aizvadītajā gadā Rēzeknes SEZ pārvalde noslēdza 3 līgumus par jaunu ieguldījumu projektu īstenošanu, kuru ietvaros plānots veikt investīcijas 1 563 000 EUR apmērā. Starp projektu iesniedzējiem ir metāla virsmu apstrādes un pārklāšanas uzņēmums “MEGASTEEL” SIA RSEZ, kam Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss piešķirts 2019. gadā. Projekta ietvaros uzņēmums plāno pulverkrāsošanas cehā nodarbināt vismaz 20 darbiniekus un veikt ilgtermiņa ieguldījumus tehnoloģiskajās iekārtās 713 000 eiro apmērā.