Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2020. gada projektu konkursu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2020. gada projektu konkursu

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2020. gada projektu konkursu

2020. gada 24. Aprīlis

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina komercsabiedrību projektu konkursu. Konkursa mērķis - Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. 

Atbalsta saņemšanai no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda Rēzeknes SEZ komercsabiedrība projekta ietvaros veic aktivitātes atbilstoši 2020. gada projektu konkursa prioritātēm – Rēzeknes SEZ teritorijas izpētes un attīstības programmas; Rēzeknes SEZ atbalsta un mācību programmu ieviešana; Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras un nekustamo īpašumu sakārtošana; Rēzeknes SEZ komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšana - ja tās atbilst attiecināmo izmaksu pozīcijām. 

2020.gada projektu konkursā līdzfinansējami Rēzeknes SEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi Rēzeknes SEZ infrastruktūrā un modernajās tehnoloģijās, ja to ieviešanas rezultātā tiek izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem: radītas jaunas darba vietas, ieviestas modernas (videi draudzīgas) tehnoloģijas vai palielināts eksporta apjoms.

2020.gada projektu konkursā atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda 2020. gada budžeta 21 000,00 EUR apmērā ar atbalsta intensitāti līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām. Maksimāli pieļaujamais līdzfinansējuma apjoms no Fonda viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 10 500,00 EUR. Ar projekta konkursa nolikumu var iepazīties sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: invest@rsez.lv. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 22.maijam, plkst. 17:00.