2019. gada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas notikumu kaleidoskops

  Ziņas/2019. gada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas notikumu kaleidoskops

2019. gada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas notikumu kaleidoskops

2020. gada 03. Februāris

Rēzeknes SEZ pārvalde piedāvā atskatīties uz galvenajiem notikumiem un sasniegumiem aizvadītajā 2019.gadā. 

“fDi Magazine” ekspertu atzinība

2019. gada oktobrī populārā britu laikraksta “Financial Times” specializētā izdevuma “fDi Magazine” veiktajā aptaujā par pasaules perspektīvākajām ekonomiskajām zonām Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (Rēzeknes SEZ) guvusi atzinību trīs kategorijās – "Paplašināšanās" (Expansions), "Talanti" (Talent Pool), "Stimuli" (Incentives). "fDi Magazine" ekspertu atzinība ir nozīmīgs Rēzeknes SEZ darbības novērtējums.

Starptautiskā sadarbība ar Pasaules Brīvo Zonu Organizāciju

Aizvadītā gada jūnijā Barselonā, Spānijā notika Pasaules Brīvo Zonu organizācijas (World FZO) ikgadējā konference un izstāde, kur piedalījās arī Rēzeknes SEZ pārstāvji. World FZO ir lielākā un spēcīgāka organizācija, kas apvieno brīvās zonas no visas pasaules. Turklāt 2019.gadā organizācija ir izveidojusi 17 nacionālos kontaktpunktus (NCP) un Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale pārstāv World FZO nacionālo kontaktpunktu Latvijā. NCP izveidoti, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp World FZO un brīvo zonu ekosistēmu valstī.

Pieredzes apmaiņa degradēto teritoriju attīstības plānošanā

2019.gadā turpinājās Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta LLI-386 “TRANS-FORM” īstenošana degradēto teritoriju attīstības plānošanā. Projektā ir iesaistītas četras pašvaldības un kā viens no projekta partneriem ir arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Aizvadītajā gadā pašvaldību pārstāvji piedalījās teorētiskās un praktiskās nodarbībās par ilgtspējīgu pilsētu un teritoriālo plānošanu un degradēto teritoriju pārveidošanas modeļiem, kā arī devās pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām Latvijā, Lietuvā un citām vietām Eiropā – Vācijā un Nīderlandē, iepazīstot jaunākās tendences pilsētu teritoriju revitalizācijā. Rēzeknes SEZ pārvalde projekta ietvaros izstrādāja attīstības koncepciju degradētai teritorijai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknē, Komunālā ielā 13 un 11C.

Industriālo teritoriju sakārtošana Rēzeknes SEZ teritorijā

Pamatojoties uz izstrādāto attīstības koncepciju Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta LLI-386 “TRANS-FORM” ietvaros 2019.gada nogalē tika uzsākti sakārtošanas darbi Komunālā ielā 13 un 11C, Rēzeknē. Ar Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda atbalstu Rēzeknes SEZ pārvalde uzsāka reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbus, esošo būvju demontāžu, kā arī koku izciršanu, lai potenciālie investori šo vietu varētu izmantot jaunu ražotņu veidošanai. Paredzēts, ka darbi tiks pabeigti 2020.gada februārī.
Patlaban potenciālajiem investoriem ilgtermiņa nomai ir pieejami vairāki sakārtoti zemes gabali Rēzeknes SEZ teritorijā. Informācija par tiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor

Investīciju piesaiste

Rēzeknes SEZ pārvalde 2019.gadā veica virkni pasākumu investīciju piesaistei Rēzeknes SEZ teritorijā. Dažādām mērķauditorijām tika organizētas tikšanās un prezentācijas par investīciju objektiem Rēzeknes SEZ teritorijā , t.sk., ražošanas kompleksu Viļakas ielā 1, ražošanas biroja ēku - Atbrīvošanas alejā 155a, k- 1, sakārtotiem zemes gabaliem.
2019.gada augustā izsolē nomas tiesības uz ražošanas biroja ēkas Atbrīvošanas alejā 155a, k- 1, 1.stāvu (2220,54 m 2 platībā ) ieguva SIA “Megasteel”, kā arī pateicoties aktīvam Rēzeknes SEZ pārvaldes darbam un veiksmīgai sadarbībai ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika piesaistīts nomnieks arī ēkas 2.un 3.stāvam (1123,5 m 2 platībā ) - SIA “Ecopharm Europe”.

Rēzeknes SEZ atbalsts

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss 2019.gadā ir piešķirts “MEGASTEEL” SIA RSEZ, kas plāno izveidot lielformāta metāla detaļu un konstrukciju pulverkrāsošanas cehu ar vismaz 20 jaunām darba vietām, veicot ilgtermiņa ieguldījumus tehnoloģiskajās iekārtās 713 000 eiro apmērā.
2019.gadā noslēgti 3 līgumi par jaunu ieguldījumu projektu īstenošanu, kuru ietvaros plānots veikt investīcijas 1 563 000 EUR apmērā
Turklāt 2019.gada nogalē ir uzsākts darbs ar 2 potenciālajām Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām.