Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2019. gada projektu konkursu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2019. gada projektu konkursu

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina 2019. gada projektu konkursu

2019. gada 06. Decembris

Rēzeknes SEZ izsludina komercsabiedrību projektu konkursu. Konkursa mērķis - Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. 

Atbalsta saņemšanai no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda Rēzeknes SEZ komercsabiedrība projekta ietvaros veic aktivitātes atbilstoši 2019.gada projektu konkursa prioritātēm – Rēzeknes SEZ teritorijas izpētes un attīstības programmas; Rēzeknes SEZ atbalsta un mācību programmu ieviešana; Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras un nekustamo īpašumu sakārtošana; Rēzeknes SEZ komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšana - ja tās atbilst attiecināmo izmaksu pozīcijām. 

2019.gada projektu konkursā līdzfinansējami Rēzeknes SEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi Rēzeknes SEZ infrastruktūrā un modernajās tehnoloģijās, ja to ieviešanas rezultātā tiek izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem: radītas jaunas darba vietas, ieviestas modernas (videi draudzīgas) tehnoloģijas vai palielināts eksporta apjoms.

2019.gada projektu konkursā atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda 2019. gada speciālā budžeta 10 550 EUR apmērā ar atbalsta intensitāti līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām. Ar projekta konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes SEZ pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV – 4601 vai sūtot pieprasījumu e-pasta adresi: info@rsez.lv. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 17.decembrim, plkst. 17:00.

Foto: www.canva.com