RSEZ UZŅĒMUMI UN TO VĒRTĪBAS: RĒZEKNES DZIRNAVNIEKS

  Ziņas/RSEZ UZŅĒMUMI UN TO VĒRTĪBAS: RĒZEKNES DZIRNAVNIEKS

RSEZ UZŅĒMUMI UN TO VĒRTĪBAS: RĒZEKNES DZIRNAVNIEKS

2019. gada 13. Novembris

Šajā rakstu sērijā vēlamies stāstīt par RSEZ uzņēmumiem. Kā pirmo šajā stāstu sērijā vēlamies pieminēt “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS, vienu no trim uzņēmumiem, kas šī gada septembrī tika sumināts kā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājs. Izvērtējot 2018. gada rādītājus, „Gada uzņēmuma” balva mazo komercsabiedrību grupā RSEZ uzņēmumam „Rēzeknes Dzirnavnieks” tika piešķirta jau piekto reizi.

Uzņēmuma lieliskais sniegums apliecina korporatīvās vērtības: izcilība, līdzdalība un partnerība, kas definētas uzņēmuma mājas lapā. „Rēzeknes dzirnavnieks” 2018. gadā ir sniedzis pakalpojumus vairāk nekā 2,6 milj. eiro apmērā, nomaksāto nodokļu ziņā ieguvis 1.vietu nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs” savā grupā. Uzņēmumam 1.vieta piešķirta arī nominācijā „Gada investīcijas” par ieguldījumiem, kas veikti 2018.gadā un norāda uz attīstības vektoru, vērstu uz organizatoriskās un personīgās izcilības reputācijas nostiprināšanu tirgū. Nav šaubu arī par uzņēmuma vadības un darbinieku apņēmību mērķu sasniegšanā, nodrošinot augstu kvalitāti un efektivitāti - par to liecina klientu un partneru novērtējums. Klientu - Latgales reģiona zemnieku - uzticība, uzticot graudu pieņemšanas un pirmapstrādes pakalpojumus, graudu glabāšanu, rezultējusies nominācijā „Gada pakalpojumu sniedzējs”, savukārt partneru novērtējums - nominācijā „Gada sadarbības partneris”. Uzņēmuma vērtībās partnerība definēta kā cenšanās atrast visām iesaistītajām pusēm izdevīgus risinājumus gan uzņēmumā iekšienē, gan ārpus tā, vienlaikus turot dotos solījumus, cienot un ņemot vērā citu intereses. Apbalvojumam nominācijā „Gada sadarbības partneris” „Rēzeknes dzirnavnieku”  izvirzīja Rēzeknes Uzņēmēju biedrība.  

Šobrīd pirms kāda laika vēl svešādais jēdziens “sociālā atbildība”, kas nozīmē uzņēmēju brīvprātīgu darbību sabiedrības labklājības un apkārtējās vides uzlabošanai, ir kļuvis par normu un ir viens no uzņēmuma reputācijas stūrakmeņiem. 2018.gadā “Rēzeknes Dzirnavnieks” ir atbalstījis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo aktivitātes un pasākumus, dažādu konfesiju baznīcas, biedrību „Latgalieši”, kā arī bērnu deju kolektīvu „Kolorīts”. Gandarījums par paveikto šajā jomā - atzinība nominācijā  „Sociāli atbildīgākais uzņēmums”. 

“Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS ir “Scandagra Group AB” grupas uzņēmums. Uzņēmums sniedz graudu elevatora ( ar 80 000 tonnu graudu ietilpība), muitas noliktavu (preču pieņemšana un glabāšana brīvajā muitas zonā), noliktavu un biroja telpu īres pakalpojumus.