Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina projektu konkursu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina projektu konkursu

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina projektu konkursu

2019. gada 19. Jūnijs

Rēzeknes SEZ izsludina komercsabiedrību projektu konkursu. Konkursa mērķis - Rēzeknes SEZ komercsabiedrību komercdarbības un Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras attīstības veicināšana un atbalstīšana, kā arī RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. 

Atbalsta saņemšanai no Fonda, Rēzeknes SEZ komercsabiedrības var veikt ilgtermiņa ieguldījumus noteiktajās Rēzeknes SEZ komercsabiedrību projektu konkursa prioritātēs - Rēzeknes SEZ teritorijas izpētes un attīstības programmās, Rēzeknes SEZ atbalsta un mācību programmu ieviešanā, Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras un nekustamo īpašumu sakārtošanā, Rēzeknes SEZ komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšanā, – ja tie atbilst attiecināmo izmaksu pozīcijām. Projektu konkursā līdzfinansējami Rēzeknes SEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi Rēzeknes SEZ infrastruktūrā un modernajās tehnoloģijās, ja ieviešanas rezultātā tiek izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem: radītas jaunas darba vietas, ieviestas modernas (videi draudzīgas) tehnoloģijas, palielināts eksporta apjoms.

Projektu konkursā atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Fonda 2019. gada speciālā budžeta 21 000 EUR apmērā ar atbalsta intensitāti līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām. Ar projekta konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes SEZ pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV – 4601 vai sūtot pieprasījumu e-pasta adresi: invest@rsez.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 19.jūlijs plkst. 17:00.

Foto: www.pexels.com