Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2018. gadā uzsāk četrus jaunus ieguldījumu projektus

  Ziņas/Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2018. gadā uzsāk četrus jaunus ieguldījumu projektus

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2018. gadā uzsāk četrus jaunus ieguldījumu projektus

2019. gada 05. Jūnijs

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums 2018. gadā sasniedza 105 miljoni eiro. Visaugstākie apgrozījuma rādītāji 2018. gadā ir bijuši kokapstrādes uzņēmumam „VEREMS” RSEZ SIA – 37,4 miljoni eiro, granulu ražotājam „NewFuels” RSEZ SIA – 28,6 miljoni eiro un metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 19,9 miljoni eiro. Straujākais apgrozījuma pieaugums 2018.gadā ir bijis komercsabiedrībai “NORDKOM” RSEZ SIA – 73.5 % un SIA RSEZ „DFD” – 31,0 %, pie tam apgrozījuma pieaugums bija vērojams gandrīz visās Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās. 

Kopējā Rēzeknes SEZ komercsabiedrību uzkrātā ilgtermiņa ieguldījumu summa 2018. gadā sasniedza 151,8 miljonus eiro, t.sk., 2018.gadā tika investēti 9,4 miljoni eiro infrastruktūrā un moderno tehnoloģiju ieviešanā. 2018.gadā lielākie ilgtermiņa ieguldījumi ir veikti tādos uzņēmumos kā “NewFuels” RSEZ SIA (3,57 miljoni eiro), SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ (3,14 miljoni eiro) un “VEREMS” RSEZ SIA (1,97 miljoni eiro). 

Jāpiemin, ka 2018.gada beigās noslēdzās 14 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību infrastruktūras un tehnoloģiju attīstības ieguldījumi projekti, kas tika īstenoti laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam un kuru ietvaros ir veikti ilgtermiņa ieguldījumi 50,4 miljonu eiro apmērā un radītas 175 darbavietas. Turklāt pērn tika uzsākta 4 jaunu ieguldījumu projektu īstenošana, kuru kopējais investīciju apjoms līdz 2022.gadam sasniegs 51,3 miljonus eiro, kā arī tiks izveidotas 73 jaunas darbavietas.

Kā atzīst Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “Priecē fakts, ka vairākas esošās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības 2018.gadā ir uzsākušas jaunus ieguldījumu projektus ražošanas paplašināšanai un modernu tehnoloģiju ieviešanai. Tas liecina, ka esošās komercsabiedrības pozitīvi novērtē komercdarbības vidi Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.”

Starp projektu iesniedzējiem ir arī uzņēmums RSEZ SIA “FLORAPLANET”, kas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu ir ieguvis 2018.gadā. Uzņēmums plāno ieviest elektronisku tirdzniecības platformu lauksaimniecības augu produktu ražotājiem. 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2018.gadā nodarbināja 947 strādājošos, kas ir par 48 strādājošajiem vairāk nekā 2017. gadā. Pēdējos piecos gados nodarbināto skaits Rēzeknes SEZ ir palielinājies par 18,4% jeb par 175 nodarbinātajiem. Joprojām lielākā darba devēja statusu ar 343 nodarbinātajiem saglabā uzņēmums „VEREMS” RSEZ SIA. Savukārt lielākais darba vietu skaita pieaugums 2018. gadā bija uzņēmumā SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ. Uzņēmumam paplašinoties, tika radītas 36 jaunas darba vietas, tādejādi 2018.gada nogalē tajā bija nodarbināti 224 darbinieki.