Izsolē par īpaši izdevīgu cenu piedāvās nomas tiesības ražošanas ēkas jaunbūvei Rēzeknes SEZ teritorijā

  Ziņas/Izsolē par īpaši izdevīgu cenu piedāvās nomas tiesības ražošanas ēkas jaunbūvei Rēzeknes SEZ teritorijā

Izsolē par īpaši izdevīgu cenu piedāvās nomas tiesības ražošanas ēkas jaunbūvei Rēzeknes SEZ teritorijā

2018. gada 06. Decembris

Rēzeknes pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu ietvaros potenciālajiem investoriem tiek piedāvāts investīciju objekts par izdevīgu cenu nomas tiesībām ražošanas ēkas jaunbūvei Rēzeknes SEZ teritorijā Viļakas ielā 1, Rēzeknē.

Iznomājamā jaunbūvētā ražošanas kompleksa kopējā platība ir 6768,59 m2, t.sk., ražošanas korpuss ar kopējo platību 4961,9 m2, administratīvās telpas, sadzīves un tehniskās palīgtelpas ar kopējo platību 1806,7 m2, ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi ar kopējo platību 3778,5 m2.
Papildus ēkas izbūvei ir atjaunota blakus esošā infrastruktūra- asfaltbetona pievadceļš un inženiertehniskās komunikācijas. Detalizētu informāciju par objektu skatiet šeitobjekta video.

Īpašums pieder Rēzeknes pilsētas domei, kura rīko izsoli par nomas tiesībām. Nākamajos trijos gados objekta īrniekam jāiegulda ilgtermiņa ne finanšu investīcijas 3 500 000 EUR apjomā un jāveido 95 darba vietas. Pieteikumi dalībai izsolē tiek pieņemti līdz 2019. gada 8. februārim. Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 2720 eiro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas termiņš – 30 gadi.

Investori, kas attīsta uzņēmējdarbību un iegulda projektos šī investīciju objekta teritorijā, var pretendēt uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas priekšrocībām. Sīkāka informācija par rūpniecisko kompleksu un Rēzeknes SEZ priekšrocībām ir pieejama mājas lapā http://www.rsez.lv/index.php#calc_bookmark. 

Papildu informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un piedalīšanos izsolē ir pieejama vietnē http://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/.