"Trans-form" (LLI- 386) projekta dalībnieki iepazīst Prāgas pieredzi

  Ziņas/"Trans-form" (LLI- 386) projekta dalībnieki iepazīst Prāgas pieredzi

"Trans-form" (LLI- 386) projekta dalībnieki iepazīst Prāgas pieredzi

2018. gada 15. Novembris

Oktobra beigās notika pirmais projekta "Trans-form" (LLI- 386) partneru mācību brauciens. Tas iesācies izstaigājot divas Prāgas vēsturiski lielākās degradētās teritorijas. Kopā ar Prāgas Kārļa Universitātes Zinātņu fakultātes maģistru Janu Sýkora tika pētītas Prāga 7 rajona apkārtnes- Hološovice un Karlina, kas ir bijušās industriālās, militārās un arī 2002.gada milzīgu plūdu skartās pilsētas teritorijas, kuru laikā tika iznīcinātas ēkas, ielas un cita infrastruktūra.

Šodien Hološovicē un Karlinā ir modernas dzīvojamās daudzstāvu mājas, mūsdienīgas biroju ēkas, atjaunotas ielas, parki un zaļās zonas. Daudzas atjaunotās ēkas ir saņēmušas arhitektūras balvas. Kā pastāstīja J.Sýkora, šobrīd Prāgas pilsētas plāni saistās ar abu rajonu attīstīšanas turpināšanu, piemērošanu uzņēmējdarbībai, apdzīvošanai, dzelzceļa līnijas pārbūvei Hološovicē.

Brauciena otrajā dienā bija iespēja apmeklēt Prāgas plānošanas un attīstības institūtu (IPR Prague), kas ir Prāgas pilsētas domes izveidots konceptuālais centrs, kur koordinē pilsētas arhitektūru, pilsētplānošanu, attīstību, izveidi un pārvaldību. Institūts galvenokārt izstrādā un koordinē dažādus pilsētplānošanas dokumentus, un viens no pilsētas 28 attīstības plāniem ir degradēto teritoriju attīstības plāns, kurš ietver vīziju par 3 dažādu veidu apgabalu attīstību Prāgā- kopā 4600 ha degradēto, transformējamo un izaugsmes teritoriju.

Vēlāk projekta speciālisti apmeklēja Arhitektūras un metropoles plānošanas centru (CAMP), kurš paredzēts kā izstāžu zāle un ir galvenais punkts publiskiem informācijas avotiem un diskusijām ikvienam, kam interesē Prāgas attīstība. Vislielāko iespaidu atstāja unikālas lielekrāna projekcijas un interaktīvas iekārtas, ar kuru palīdzību centra apmeklētājs var plānot dažādus pilsētvides elementus, un balstoties uz cēloņu-seku principu, uzzināt, kas mainās pilsētā, piemēram, palielinot tūristu vai automašīnu skaitu tajā.

Trešās brauciena dienas noslēgumā projekta „Trans-form” grupa kopā ar Prāgas pilsētplānošanas speciālistiem devās uz bijušo Walter Motors rūpnīcas industriālo zonu. Agrākajā lidmašīnu detaļu un motoru ražošanas teritorijā īstenots ievērojams būvniecības projekts „Waltrovka”. 17 ha degradētajā teritorijā tagad izbūvēti vairāk nekā 650 dzīvokļi 5 līdz 7 stāvu ēkās, 50 rindu dzīvojamās mājas, biroju ēkas, veikali un 2 ha liels parks.

Rezumējot mācību brauciena uz Prāgu laikā redzēto un dzirdēto, pilsētas mērķis tās degradētajās teritorijās ir būvēt jaunas dzīvojamās mājas, biroju ēkas un zaļās zonas, lai veicinātu apdzīvotību, ekonomisko aktivitāti tuvāk pilsētas centram. Plašāka informācija par projektu "Trans-form" (LLI-386) ir pieejama Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://www.rsez.lv/index.php/projekti .

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros Rēzeknes SEZ ir 44 704,00 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un Rēzeknes SEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

logogg

Projekta koordinatore:

Nataļja Jupatova

E-pasts: trans-form@rsez.lv

Mob.: 26488499