Atbalsts investīcijām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

  Ziņas/Atbalsts investīcijām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

Atbalsts investīcijām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

2018. gada 08. Oktobris

Viens no galvenajiem Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes attīstības mērķiem ir nodrošināt investīciju piesaisti un jaunu darbavietu izveidi Rēzeknē un Rēzeknes novadā, tāpēc tiek īstenoti vērienīgi infrastruktūras projekti uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī aicināti investori veidot savus uzņēmumus Rēzeknes SEZ teritorijā. Potenciālajiem investoriem attīstībai patlaban ir pieejams zemes gabals Komunālā ielā, Rēzeknē (kopējā platība 8,63 ha) ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas statuss un nodokļu atvieglojumi būtiski palīdz investoru piesaistē. Vairāk par speciālo ekonomisko zonu un nodokļu atvieglojumiem - šeit.

Laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada dome ar ES struktūrfondu atbalstu Rēzeknes SEZ teritorijā īsteno vairākus vērienīgus infrastruktūras attīstības projektus, kas paver iespējas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. Projektu ietvaros tiek nodrošināta ceļu un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcija, kā arī degradēto industriālo teritoriju revitalizācija.

Š.g. septembrī ir noslēgusies Komunāla ielas atjaunošanas būvdarbu pirmā un otrā kārta. Objekts tiek realizēts projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. I un II kārta” ietvaros un projekta rezultātā tiek plānots uzlabot pievad infrastruktūru 6 komersantiem, kā arī veicināt 25 jaunu darba vietu izveidi un investīciju piesaisti 1 785 360 eiro apmērā.

Līdz ar to potenciālajiem investoriem ilgtermiņa nomai patlaban ir pieejams zemes gabals Komunālā ielā, Rēzeknē (kopējā platību 8,63 ha) ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām (pieslēgums ūdensvadam, sadzīves kanalizācijai, gāzes vadam u.c.). Minētais zemes gabals atrodas Rēzeknes SEZ teritorijā, pieder Rēzeknes pilsētas domei un ir nodots Rēzeknes SEZ pārvaldes rīcībā. Attīstot uzņēmējdarbību un īstenojot ieguldījumu projektus šajā teritorijā, investoriem ir iespēja iegūt zemesgabalu īpašumā, kā arī saņemt Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām pieejamos atvieglojumus. Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir pieejami nodokļu atvieglojumi līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām, t.sk., 80–100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī 80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim, kas tiek piemērots dividendēm.

Ilgtermiņa nomai Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami 8 investīciju objekti. Tostarp sešas neapbūvētas teritorijas Maskavas, Noliktavu, Komunālā, Zilupes ielās un Atbrīvošanās alejā. Plašāka informācija par investīciju objektiem, to novietojumu, platību, inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī nomas nosacījumiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājas lapā: http://www.rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta.

Detāla informācija par zemes gabalu Komunālā ielā- šeit.