Potenciālajiem investoriem pieejamas Rēzeknes SEZ investīciju objektu teritorijas

  Ziņas/Potenciālajiem investoriem pieejamas Rēzeknes SEZ investīciju objektu teritorijas

Potenciālajiem investoriem pieejamas Rēzeknes SEZ investīciju objektu teritorijas

2018. gada 29. Maijs

Līdz ar Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, potenciālajiem investoriem pieejamas investīciju objektu teritorijas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā. Kopumā ilgtermiņa nomai pieejami 8 investīciju objekti, tostarp divas ēkas un 6 neapbūvētas teritorijas, kas ir aprīkotas ar inženiertehnisko infrastruktūru. 

Laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada dome ar ES struktūrfondu atbalstu Rēzeknes SEZ teritorijā īsteno vairākus vērienīgus infrastruktūras attīstības projektus, kas paver iespējas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. Projektu ietvaros tiek nodrošināta ceļu un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcija, kā arī degradēto industriālo teritoriju revitalizācija.

Īstenojot šos projektus, potenciālajiem investoriem Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami vairāki investīciju objekti ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām. Patlaban ilgtermiņa nomai Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami 8 investīciju objekti. Tostarp divas ēkas – noliktavas-biroju ēka Atbrīvošanas alejā 155a-K1, Rēzeknē un ražošanas komplekss Viļakas ielā, Rēzeknē – un sešas neapbūvētas teritorijas Maskavas, Noliktavu, Komunāla, Zilupes ielās un Atbrīvošanās alejā. Plašāka informācija par investīciju objektiem, to novietojumu, platību, inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī nomas nosacījumiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājaslapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor.

Tuvākajā laikā tiks noslēgti darbi vienā no vērienīgākajiem Rēzeknes SEZ teritorijā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem ražošanas kompleksa būvniecībai Viļakas ielā 1, Rēzeknē 6784 m2 platībā, kuru īsteno Rēzeknes pilsētas dome. Objekta nomnieks, kurš turpmāko trīs gadu laikā veiks ilgtermiņa ieguldījumus 3 500 000 eiro apmērā un radīs 95 jaunas darba vietas, tiek noteikts izsolē uz nomas tiesībām.  

Attīstot uzņēmējdarbību un īstenojot ieguldījumu projektus šajās investīciju objektu teritorijās, investoriem ir iespēja saņemt arī Rēzeknes SEZ pieejamos atvieglojumus. Šobrīd Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir pieejami nodokļu atvieglojumi līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām: 80–100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī 80% atlaide uzņēmuma nodoklim dividendēm. 

 

Foto: Rēzeknes pilsētas dome