Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina projektu konkursu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina projektu konkursu

Rēzeknes SEZ pārvalde izsludina projektu konkursu

2018. gada 28. Maijs

Rēzeknes SEZ izsludina komercsabiedrību projektu konkursu. Konkursa mērķis - dot iespēju celt darbinieku kvalifikāciju un īstenot nepieciešamās apmācību programmas Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās, paaugstinot darbinieku konkurētspēju un uzlabojot produktivitāti. Projektu konkursa prioritāte – Rēzeknes SEZ izglītības programmu ieviešana, kam pakārtotas projekta ietvarā veicamās aktivitātes.

Projektu konkursā atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Fonda 2018. gada speciālā budžeta 21 000 EUR apmērā ar atbalsta intensitāti līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām. Ar projekta konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes SEZ pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV – 4601 vai sūtot pieprasījumu e-pasta adresi: info@rsez.lv. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 10. augusta plkst. 17:00.

Foto: Pexel.com