Izsludināta izsole par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Viļakas ielā 1

  Ziņas/Izsludināta izsole par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Viļakas ielā 1

Izsludināta izsole par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Viļakas ielā 1

2018. gada 25. Aprīlis

Rēzeknes pilsētas dome ir izsludinājusi izsoli par nomas tiesībām rūpniecības kompleksam Rēzeknes SEZ teritorijā, Viļakas ielā 1, Rēzeknē. Nomai kopā pieejams rūpniecības komplekss 6784 kvadrātmetru platībā, kā arī ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi.

Projekts rūpniecības kompleksa būvniecībai Viļakas ielā 1, Rēzeknē tiek īstenots ar mērķi veicināt industriālo teritoriju attīstību, jaunu darbavietu radīšanu un investīciju piesaisti. Būvniecības darbi tika uzsākti pērnā gada augustā un turpinājās visu ziemu. Šobrīd Viļakas ielā 1, Rēzeknē norisinās pēdējie rūpniecības kompleksa būvdarbi, kā arī tiek gatavota būvdarbu dokumentācija ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Kopējā iznomājamā teritorija – 10 562,5 kvadrātmetri, tās sastāvā ietilpst: rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu – 4981 kvadrātmetri, administratīvā – sadzīves ēka, palīgtelpas un tehniskās telpas – 1803 kvadrātmetri. Ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi – 3778,5 kvadrātmetri. Nomas termiņš – 30 gadi, nosacītā nomas maksa – 6800 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nomniekam ir pienākums 3 gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

- veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro (faktiskajās cenās);

- radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas.

Rēzeknes pilsētas dome rūpniecības kompleksa būvniecību veic ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu, projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Plašāka informācija par izsoli ir pieejama Rēzeknes pilsētas domes mājas lapā. 

Plašāka informācija par rūpniecības kompleksu pieejama šeit.

 

Foto: Rēzeknes pilsētas dome