“Rēzeknes Dzirnavnieks” saņem Rēzeknes SEZ Sakoptākā uzņēmuma apbalvojumu

  Ziņas/“Rēzeknes Dzirnavnieks” saņem Rēzeknes SEZ Sakoptākā uzņēmuma apbalvojumu

“Rēzeknes Dzirnavnieks” saņem Rēzeknes SEZ Sakoptākā uzņēmuma apbalvojumu

2017. gada 05. Decembris

Graudu elevators “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS godalgots konkursā “Rēzeknes SEZ Sakoptākais Uzņēmums 2017” un saņēmis 1. vietas atzinību. 2. vieta konkursā piešķirta finiera ražotnei “VEREMS” RSEZ SIA, bet 3. vieta – metālapstrādes uzņēmumam SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ. Apbalvojumi pasniegti pašvaldību iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (Rēzeknes SEZ) rīkotajā svinīgajā pasākumā šā gada 1. decembrī.

Šāds konkurss tika organizēts pirmo reizi, lai novērtētu Rēzeknes SEZ komercsabiedrību sakoptību, radošumu un vizuālo noformējumu. Ekonomiski aktīvie ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi ir Rēzeknes pilsētas un novada vizītkarte, bieži uzņem pašvaldību, valsts un arī ārvalstu delegācijas, investorus, kas atzinīgi novērtē gan ražošanas telpas, gan arī uzņēmumu kopējo sakoptību.

Veicināšanas balvas konkursā piešķirtas RSEZ SIA “IRBIS Technology”, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA, “New Fuels” RSEZ SIA, “NORDKOM” RSEZ SIA, RSEZ SIA “LATSTAB”. Uzņēmumus pasākuma sveica arī Rēzeknes SEZ sadarbības partneri – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Ziemeļlatgales nodaļas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji.

Konkursā uzņēmumi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: piekļuve uzņēmumam un ceļu sakoptība, uzņēmuma teritorijas plānojums un kopskats, zālāju un dekoratīvo stādījumu izkārtojums, radošums un individualitāte teritorijas labiekārtošanā, tehnikas novietne un autostāvvietas pie uzņēmuma, kā arī uzņēmuma nosaukuma zīmes vai norādes noformējums un karoga klātesamība. Tāpat papildus punkti vērtēšanā tika piešķirti komersantiem, kuri piedalās un gūst atzinību arī citos konkursos. Konkursa “Rēzeknes SEZ Sakoptākais uzņēmums 2017” vērtēšanas komisijā bija Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes locekļi Aleksejs Stecs, Staņislavs Šķesters, Ilvija Pastare un Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale.