Noticis seminārs Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām par nodokļu reformu un izmaiņām datu aizsardzības regulējumā

  Ziņas/Noticis seminārs Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām par nodokļu reformu un izmaiņām datu aizsardzības regulējumā

Noticis seminārs Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām par nodokļu reformu un izmaiņām datu aizsardzības regulējumā

2017. gada 03. Decembris

Šā gada 23. novembrī informatīvā seminārā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām bija iespēja iepazīties ar gaidāmās nodokļu reformas praktiskajiem aspektiem, kā arī izmaiņām personas datu aizsardzības regulējumā. Seminārs tika organizēts ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA, finanšu un juridisko konsultāciju kompāniju “Deloitte Latvia” un Mācību centru “BUTS”.

Pateicoties Mācību centra “BUTS” atbalstam, semināra pirmajā daļā datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis iepazīstināja ar izmaiņām personas datu aizsardzības regulējumā, kas stāsies spēkā 2018. gada pavasarī. Izmaiņas ir saistītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” ieviešanu. No 2018. gada 25. maija regula attieksies uz daudziem personas datu apstrādes veicējiem tostarp arī uzņēmumiem un iestādēm, kuriem turpmāk būs pienākums veikt vairākas papildus darbības personas datu apstrādei.

Savukārt ar uzņēmumu “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA atbalstu, semināra otrā daļa tika veltīta gaidāmajai nodokļu reformai, kas Latvijā tiks ieviesta no 2018. gada 1. janvāra. Latvijā vadošās finanšu un juridisko konsultāciju kompānijas “Deloitte Latvia” nodokļu departamenta vecākā menedžere Aija Kļavinska semināra otrās daļas ietvaros sniedza konsultācijas Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām. Galvenokārt, uzmanība tika veltīta tādiem jautājumiem kā uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšana un deklarācijas aizpildīšana, iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas un darba algas aprēķināšana. Tāpat semināra ietvaros tika sniegtas atbildes uz uzņēmumu jautājumiem saistībā ar nodokļu reformu un tika aplūkotas citas tēmas, piemēram, valūtu riski.

Seminārā dalību ņēma divpadsmit Rēzeknes SEZ komercsabiedrību pārstāvji, kā arī pārstāvji no vietējām pašvaldībām un uzņēmējdarbības institūcijām.