Rēzeknes SEZ “fDi Magazine” aptaujā saņem speciālās balvas divās kategorijās

  Ziņas/Rēzeknes SEZ “fDi Magazine” aptaujā saņem speciālās balvas divās kategorijās

Rēzeknes SEZ “fDi Magazine” aptaujā saņem speciālās balvas divās kategorijās

2017. gada 20. Oktobris

Britu laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Magazine” veiktajā aptaujā par perspektīvākajām pasaules brīvajām zonām “Global Free Zones of the Year 2017” Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) saņēmusi divas speciālās balvas kategorijās – “Paplašināšanās” un “Infrastruktūras attīstība”.

Kā uzsver Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “Izmantojot ilggadējo pieredzi, labvēlīgo ģeogrāfisko novietojumu, konkurētspējīgas uzturēšanas izmaksas un resursu pieejamību, Rēzeknes SEZ strādā, lai kļūtu par Austrumlatvijas ekonomikas attīstības dzinējspēku”.

Starptautiskajā aptaujā Rēzeknes SEZ tika piešķirta speciālā balva kategorijā “Paplašināšanās”, kurā brīvās zonas tika vērtētas, balstoties uz esošo zonas komercsabiedrību pieņemtajiem lēmumiem par paplašināšanos zonas teritorijā. Šajā kategorijā tika īpaši izcelti Rēzeknes SEZ komercsabiedrību “NewFuels” RSEZ SIA, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS veiktie ieguldījumi darbības paplašināšanai zonas teritorijā. Kategorijā “Paplašināšanās” Rēzeknes SEZ godpilni ierindojusies uzreiz aiz Klaipēdas speciālās ekonomiskās zonas no Lietuvas.

Īpaši izceļot Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību realizētos un plānotos projektus uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanā Rēzeknes SEZ teritorijā, kurus plānots īstenot līdz 2018. gada beigām, Rēzeknes SEZ aptaujā ieguvusi arī speciālo balvu par infrastruktūras attīstību. Zonas pārvaldniece atzīst, “koordinēta sadarbība starp iesaistītajiem valsts, pašvaldību un privātā sektora pārstāvjiem infrastruktūras attīstības jautājumos, ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem sekmīgai investīciju piesaistei”. Apbalvojums šajā kategorijā piešķirts 8 pasaules brīvajām zonām tostarp arī divām no Latvijas – Ventspils Brīvostai un Rēzeknes SEZ.

Pētījumā kopumā piedalījās 66 brīvās zonas no visas pasaules, kuras tika vērtētas balstoties uz aizpildīto aptauju par zonas pievilcību, infrastruktūru, kā arī investoriem piedāvātajām iespējām un atvieglojumiem. Pētījuma rezultātā “fDi Magazine” par uzvarētāju pasaules mērogā atzina DMCC brīvo zonu no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, savukārt Eiropas mērogā par labāko kļuva Katovices Speciālā ekonomiskā zona no Polijas. Līdztekus galvenajiem apbalvojumiem tika pasniegtas arī speciālās balvas vairākās kategorijās, divas no kurām saņēma Rēzeknes SEZ. Pētījuma rezultātu apkopojums ir pieejams “fDi Magazine” Interneta vietnē fDi Intelligence.