Turpinās apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām

  Ziņas/Turpinās apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām

Turpinās apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām

2017. gada 11. Augusts

Rēzeknes SEZ pārvalde arī šā gada otrajā pusē turpina organizēt apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbiniekiem Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projekta “Rēzeknes SEZ komercsabiedrību starptautiskās konkurētspējas atbalsta un apmācību programmu īstenošana” ietvaros, atsaucoties uz pastiprināto uzņēmēju interesi par piedāvāto iespēju.

Balstoties uz komersantu iesniegtajiem pieprasījumiem, līdz šā gada beigām tiks organizēti apmācību kursi “Jaunie ugunsdrošības noteikumi”, “Darbs augstumā”, “Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā”, “Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā” un “Stropētājs”. Apmācībās kopumā tiek plānots apmācīt 43 darbiniekus. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir veicināt Rēzeknes SEZ komercsabiedrību konkurētspēju tirgū, paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, prasmes un zināšanas.

Tāpat šā gada jūlijā noslēdzās arī Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projekta ietvaros organizētās angļu valodas apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbiniekiem. Apmācībās dalību ņēma 29 darbinieki, kas pārstāv uzņēmumus SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, “VEREMS” RSEZ SIA, RSEZ SIA “IRBIS Technology”, “NORDKOM” RSEZ SIA u.c. Apmācības norisinājās 3 mēnešus, un to noslēguma dalībnieki saņēma sertifikātus.