Ievēlēta jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome

  Ziņas/Ievēlēta jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome

Ievēlēta jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome

2017. gada 08. Augusts

Šā gada 30. jūnijā darbu uzsāka jaunā Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome četru Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes deleģētu pārstāvju sastāvā, kas turpmākos četrus gadus nodrošinās Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” darbu un īstenos tās pārraudzību.

Rēzeknes novada dome darbam Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padomē deleģējusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni un Rēzeknes novada domes deputātu Igoru Kolosovu. Savukārt Rēzeknes pilsētas dome darbam Uzraudzības padomē deleģējusi Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības un investīciju jautājumos Alekseju Stecu un Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes vadītāju Ilviju Pastari.

Uzraudzības padome tās pirmajā sēdē par Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ievēlēja Alekseju Stecu, un par Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni.