Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss

  Ziņas/Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss

Izsludināts Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss

2017. gada 19. Jūnijs

Ar mērķi atzinīgi novērtēt un godināt Rēzeknes SEZ komercsabiedrības un to produktus, kā arī to ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā 20 gadu garumā, Rēzeknes SEZ pārvalde, kā ik gadu, organizē Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursu, kura ietvaros sekmīgākajām komercsabiedrībām tiks piešķirtas balvas un atzinības raksti.

Šogad Gada balvas konkursam ir pievienotas divas jaunas nominācija, tādējādi Rēzeknes SEZ komercsabiedrību sasniegumu izvērtēšana notiks vērtējot komercsabiedrībās 10 nominācijās: Gada pakalpojuma sniedzējs, Gada ražotājs, Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais eksportētājs, Gada investīcijas, Gada inovācijas, Straujāk augošais uzņēmums, Sociāli atbildīgākais uzņēmums, Gada sadarbības partneris un Gada uzņēmums. Atbilstoši to rādītājiem uzņēmumi tiks vērtēti lielo/vidējo un mazo komercsabiedrību grupās.

Gada balvas konkursa ietvaros Rēzeknes SEZ pārvalde izvirza kandidātus nominācijām, balstoties uz Rēzeknes SEZ pārvaldei pieejamo un komercsabiedrību sniegto informāciju. Papildus Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, uzņēmēju organizācijas/nozaru asociācijas un citi Rēzeknes SEZ sadarbības partneri tiek aicināti izvirzīt pretendentus (uzņēmumus/ uzņēmējus) speciālbalvas saņemšanai citās nominācijās.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas konkurss tiek rīkots, pamatojoties uz Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas konkursa nolikumu (apstiprināts pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Uzraudzības padomes 13.06.2017. sēdē, prot. Nr.14/6), kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padomes 13.06.2017. lēmumu par Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas konkursa organizēšanu 2017. gadā. Konkursa vērtēšanas komisijā ir divi Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padomes locekļi, Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvis un Rēzeknes SEZ Uzņēmējdarbības komisijas pārstāvis.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētāji tiks godināti 2017. gada septembrī, Rēzeknes SEZ 20. gadskārtas pasākuma “Rēzekne SEZ – ar skatu nākotnē” ietvaros.