Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieki pilnveido angļu valodas prasmes

  Ziņas/Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieki pilnveido angļu valodas prasmes

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieki pilnveido angļu valodas prasmes

2017. gada 06. Jūnijs

Šā gada maijā, svinīgi noslēdzot 4 mēnešus ilgušo angļu valodas apmācību kursu, tika pasniegti sertifikāti Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projekta “RSEZ komercdarbības uzsākšanas un atbalsta programma, konkurētspējas paaugstināšanai starptautiskā mērogā” ietvaros organizēto angļu valodas apmācību dalībniekiem.

Dalību angļu valodas apmācībās ņēma 16 dalībnieki no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām “NewFuels” RSEZ SIA, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA, “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, RSEZ SIA “IRBIS Technology”, “EsJu” RSEZ SIA. Apmācības tika organizētas ar mērķi pilnveidot Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieku angļu valodas prasmes, īpašu uzmanību veltot biznesa angļu valodas apguvei.

Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonds kopumā darbojas ar mērķi veicināt un atbalstīt Rēzeknes SEZ komersantu komercdarbību, kā arī finansēt Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras attīstību. Komercdarbības atbalsta fonda projekts “RSEZ komercdarbības uzsākšanas un atbalsta programma, konkurētspējas paaugstināšanai starptautiskā mērogā” tiek ieviests kopš 2016. gada, kad apzinot komercsabiedrību vajadzības, tika noskaidrots, ka tām īpaši nepieciešamas darbinieku apmācības. Projekta ietvaros līdztekus angļu valodas apmācībām notikušas arī citas apmācības Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kopumā nodrošinot apmācības 48 darbiniekiem.

Šobrīd ir uzsākts vēl viens angļu valodas apmācību kurss Rēzeknes SEZ komercsabiedrību pārstāvjiem, kurā dalību ņem uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, “VEREMS” RSEZ SIA, “NORDKOM” RSEZ SIA, RSEZ SIA “IRBIS Technology” pārstāvji. Ņemot vērā lielo uzņēmumu interesi par šāda veida atbalsta programmām, tiek plānots, ka tuvākajā nākotnē Rēzeknes SEZ pārvalde turpinās īstenot šo iniciatīvu.