Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ievērojami palielinājušas apgrozījumu

  Ziņas/Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ievērojami palielinājušas apgrozījumu

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ievērojami palielinājušas apgrozījumu

2017. gada 23. Maijs

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ir kāpinājušas savu apgrozījumu par 20,5%, sasniedzot 85 miljonus eiro, kas ir augstākais rādītājs kopš Rēzeknes SEZ izveides. 2016. gadu ar peļņu noslēgušas vairāk nekā 75% no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, un kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās nodarbināti 845 strādājošie.

Vairāk nekā 75 % no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām 2016. gadā ir kāpinājušas savu apgrozījumu, kopumā palielinot to līdz 85 milj. eiro, kas ir par 20,5 % vairāk nekā 2015. gadā. Lielākais apgrozījums bijis uzņēmumos “VEREMS” RSEZ SIA – 32 milj. eiro, “NewFuels” RSEZ SIA – 21 milj. eiro un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ – 14 milj. eiro. Savukārt straujākais apgrozījuma pieaugums pērn bijis komercsabiedrībās RSEZ SIA “Irbis Technology” - 307% un “Energy Recourses CHP” RSEZ SIA 215 %.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā pēdējos 5 gados kopumā ir investējušas vairāk nekā 53 milj. eiro. Lielākie ilgtermiņa ieguldījumi šajā periodā ir veikti komercsabiedrībās “VEREMS” RSEZ SIA (13,9 milj. eiro) un “NewFuels” RSEZ SIA (13,1 milj. eiro). Lielākie ieguldījumi 2016. gadā 3,46 milj. eiro apmērā tika veikti granulu ražotnē “NewFuels” RSEZ SIA. Kopumā uzņēmuma attīstībā ir ieguldīti 25,4 milj. eiro un patlaban tas ir lielākais granulu ražotājs Baltijā vienā atsevišķā ražotnē. Savukārt, uzņēmumā “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS graudu elevatora pakalpojumu uzlabošanai un graudu uzglabāšanas kapacitātes palielināšanai 2016. gadā veikti ilgtermiņa ieguldījumi 1,37 milj. eiro apjomā. Kopējā uzkrāto ieguldījumu summa Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās šobrīd ir 140 milj. eiro. Par kopumā labvēlīgu investīciju vidi liecina arī tas, ka līdz 2017. gada beigām vairākas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības plāno jaunu ieguldījumu projektu uzsākšanu.

Pozitīvs Rēzeknes SEZ izaugsmes rādītājs ir arī augošais darbavietu skaits, kas pēdējos gados ir palielinājies par 132 darbavietām jeb 19 %. 2016. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās kopumā strādāja 845 darbinieki. Pērn lielākie darba devēji speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu vidū bijuši Rēzeknes novada uzņēmumi “VEREMS” RSEZ SIA (333 nodarbinātie) un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ (152), kā arī Rēzeknes pilsētas uzņēmumi RSEZ “MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA (85) un “NewFuels” RSEZ SIA (59). Vislielākais darba vietu skaita pieaugums 2016. gadā ir bijis SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ – radītas 13 jaunas darbavietas.

2016. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss piešķirts tērauda konstrukciju ražotājam RSEZ SIA “LATSTAB”. Uzņēmums nodarbina 36 darbiniekus un 2014. gadā kļuvis arī par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursa “Eksporta un Inovāciju balva” laureātu. Pērn RSEZ SIA “LATSTAB” kopumā eksportējis uz ārvalstīm produkciju 0,8 miljonu eiro apmērā jeb 90 % no kopējā saražotās produkcijas apjoma, tostarp 77% eksportēti uz Eiropas Savienības valstīm.
Neapšaubāmi, ka sekmīgai investīciju piesaistei, ļoti nozīmīgs faktors ir sakārtota un kvalitatīva uzņēmējdarbības infrastruktūra. Tieši tāpēc nozīmīgas ir Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas domes ieceres, saistībā ar Struktūrfondu finansētu projektu ieviešanu Rēzeknes SEZ teritorijā infrastruktūras sakārtošanai kopumā investējot vairāk nekā 20 milj. eiro laika periodā līdz 2019. gadam.