Projekta LLI-386 “Trans-form” ietvaros izstrādāta degradēto teritoriju atttīstības koncepcija

  Projektu ziņas/Projekta LLI-386 “Trans-form” ietvaros izstrādāta degradēto teritoriju atttīstības koncepcija

Projekta LLI-386 “Trans-form” ietvaros izstrādāta degradēto teritoriju atttīstības koncepcija

2020. gada 30. Marts

Projekta LLI-386 “Trans-form” ietvaros Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izstrādājusi degradēto teritoriju atttīstības koncepciju divu zemesgabalu attīstībai tās teritorijā. Projekta teritorija ir zemesgabali Rēzeknes pilsētā Komunālā ielā 13 un Komunālā ielā 11C, to kopējā platība 6,78 ha.

Šī koncepcija ir viens no plānošanas dokumentiem un rīkiem, kurus paredzēts izstrādāt projekta laikā arī citiem projekta partneriem. RSEZ jaunizstrādātās koncepcijas mērķis ir veikt divu teritoriju Komunālā ielā revitalizācijas un reljefa organizācijas izpēti zemes gabala attīstībai, apbūvei un potenciālās inženiertehniskās infrastruktūras ierīkošanai. Tas paredz uz topogrāfiskās kartes pamatnes sastādīt teritorijas revitalizācijas plānu ar esošo objektu demontāžu, teritorijas attīrīšanu no kokiem un krūmiem, reljefa organizāciju vienā vai vairākos līmeņos.

Balstoties uz izstrādāto koncepciju, kas līdzfinansēta no projekta LLI-386 “Trans-form” līdzekļiem, pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ir izstrādājusi arī pilna apjoma būvniecības projektu no privātā finansējuma, kā arī īstenojusi šo divu teritoriju revitalizēšanas būvdarbus, radot investoriem sakārtotas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova, E-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci