Projekta LLI-386 “Trans-form” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas devās mācību vizītē uz Nīderlandi

  Projektu ziņas/Projekta LLI-386 “Trans-form” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas devās mācību vizītē uz Nīderlandi

Projekta LLI-386 “Trans-form” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas devās mācību vizītē uz Nīderlandi

2019. gada 14. Novembris

Laikā no 2019.gada 5.novembra līdz 8.novembrim projekta LLI-386 “Trans-form” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas devās mācību vizītē uz Nīderlandi, Eindhovenu un Tilburgu, kas bija noslēdzošais brauciens no trijiem tematiskiem ārzemju braucieniem plānošanas speciālistiem. Nīderlandes brauciena mērķis bija iepazīties ar Eindhovenas un Tilburgas degradēto teritoriju pārveidošanas pieredzi par dzīvojamām, darba, radošo industriju un kultūras “dzīvesvietām”.

Pirmajā dienā projekta grupa tikās ar Eindhovenas pilsētas Stratēģiskās plānošanas vecāko ekspertu Ronaldu Rijnenu, kas pastāstīja par pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentiem un lielākajiem attīstības projektiem. Lielākie pilsētas attīstības izaicinājumi saistīti ar daudzslaiņāno un vēsturiski veidojošos pilsētas plānojumu, bijušajām industriālajām teritorijām, kas palikušas “mantojumā” no bagātā un slavenā Philips uzņēmuma. Pēc tikšanās pašvaldībā, tika apskatīts pilsētas centrs. Eindhovenas pilsētvidi veido vecas rūpniecības ēkas, kurās tagad izveidotas viesnīcas, kultūras nami, veikali, ēdināšanas un izklaides iestādes, kā arī jaunas piebūves un modernistikas arhitektūra.

Eindovena mūsdienās ir attīstīta, moderna un jauniešu un sevišķi inženierzinātņu un dizaina speciālistu pieprasīta pilsēta. Ik gadu pilsētā ierodas vidēji 100 tūkstoši cilvēki no visas pasaules un tas ir pilsētas viens no mērķtiecīgi īstenotiem plāniem. Tolaik mazās Eindhovenas pilsētas neticama ekonomiska un sociāla augšupeja sākusies 1891.gadā, kad Philips ģimene uzcēla pirmo elektrospuldzīšu rūpnīcu un izgudroja arvien jaunas elektropreces un tas 20.gadsimtā aizsāka vērienīgu jaunu rūpnīcu būvniecību Eindhovenā. Diemžēl 100 gadus vēlāk, 90.gadu ekonomiskā un sociālā krīze, kā arī Philips pārcelšanās uz Amsterdamu, plaukstošajā pilsētā atstāja plašas un pamestas rūpnieciskās teritorijas un dzelzbetona ēkas, kas kļuva par degradētām.

Projekta grupa apmeklēja “Strijp-S” teritoriju- Philips atstātā vēsturiskā industriālā mantojuma konkrētu zonu. Mūsdienās to dēvē par Eindhovenas radošo sirdi, jo “Strijp-S” rūpnīcas teritorijā radītās 6000 dzīvojamās vietas, dizaina veikaliņi, restorāni, mākslinieku un dizaineru rezidences, zaļās zonas šo kādreiz pamesto pelēko betona zonu padarījušas par plaukstošu. “Strijp-S” teritorija nemitīgi tiek attīstīta, iesaistoties gan vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībai, privātiem uzņēmējiem un arhitektiem. Nekustamais īpašums šajā zonā ir sevišķi vērīgs dēļ tās vērienīgās attīstības un ik gadu te tiek piedāvātas arvien jaunas dzīvojamās platības dažādiem radošo industriju pārstāvjiem, inženierzinātņu speciālistiem un jauniem cilvēkiem.

Mācību brauciena trešajā dienā projekta grupa devās uz Tilburgu. Lai gan Tilburgu Philips rūpniecības attīstības vilnis neskāra, te attīstību veicināja tekstilrūpniecība. Jau no 19.gadsimta beigām pilsētā darbojās tekstilrūpnīcas un dzelzceļa vagonu sastāvu remonta rūpnīca, kas 20.gadsimtā beidza pastāvēt. Tilburgas pilsētas lielākie attīstības projekti kopš 2000.gada saistīti ar bijušās dzelzceļa stacijas degradēto teritoriju pārveidi, kas daudzus gadu desmitus pilsētā bijušas iedzīvotājiem slēgtas teritorijas un tās pašvaldība iegādājās, lai attīstītu. Pilsētas apmeklējuma laikā Jop Verweel, pilsētas projektu vadītājs, stāstīja par pašvaldības, privāto uzņēmēju un iedzīvotāju kopdarbu dzelzceļa stacijas teritoriju revitalizācijā, norādot, ka revitalizācijas plāni veicinājuši iedzīvotāju skaita palielināšanos šajā pilsētā. Daļa teritoriju nodotas ideju attīstīšanai privātiem uzņēmējiem, cita- pašvaldības iestādēm, cita- nekustamo īpašumu aģentūrām.

Tā dzelzceļa stacijas rūpnīcas metāla konstrukciju paspārnē izveidota milzīga moderna bibliotēka, kas nominēta pasaules labākās bibliotēkas titulam. Citās bijušās rūpnīcas ēkās izvietojušās laboratorijas jaunajiem dizaineriem, kur interesenti var apgūt, piemēram, mūsdienīgu aušanas tehniku, izmantojot digitālās stelles. Savukārt vilcienu vagonu remonta rūpnīcas ēkas ir kļuvušas arī par koncertzālēm, deju studijām, skeitparkiem, restorāniem vai parkiem.

Projekta pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi apliecināja, cik negaidītā, eksperimentālā un pārdomātā veidā šķietami milzīgas degradētās teritorijas var pārveidot par iedzīvotājiem pieejamām un pilsētu attīstošām vietām visām iedzīvotāju grupām. Tilburgas un Eindhovenas pilsētu attīstības plānos kādreiz šķietami nevajadzīgas, pamestas ēkas un teritorijas mūsdienās ieņem vienu no nozīmīgākajām lomām.

Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova, E-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci