Projekta “Trans-form” noslēguma konference “Degradēto teritoriju revitalizācija”

  Projektu ziņas/Projekta “Trans-form” noslēguma konference “Degradēto teritoriju revitalizācija”

Projekta “Trans-form” noslēguma konference “Degradēto teritoriju revitalizācija”

2020. gada 02. Marts

20.februārī Daugavpilī projekta “Trans-form” noslēguma konferencē “Degradēto teritoriju revitalizācija” (“Transformations from Slum to Chic”) pulcējās aptuveni piecdesmit teritoriju plānotāji, arhitekti un pilsētplānošanas speciālisti no projekta partnerpilsētām un iestādēm - biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (SEZ), Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas novada pašvaldība (Latvija), kā arī Paņevežas pilsētas administrācija un Visaginas pašvaldības administrācija (Lietuva). Mājīgajās Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra telpās speciālistiem bija iespēja diskutēt par teritoriju revitalizācijas aktuālajiem jautājumiem.

Pasākuma moderatore Živilė Šimkutė, arhitekte-urbāniste, “MASH Studio” uzņēmuma pārstāve no Lietuvas atklāja pasākumu, atskatoties uz projektā paveikto un sasniegto. Laila Vilmane, projekta koordinatore un Biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projektu vadītāja, pastāstīja kā tapa “Trans-form” projekta ideja un partnerība. Konference tika sadalīta trīs sesijās – katrā no tām atbilstošās jomas speciālisti dalījās savās zināšanās.

Pirmā sesija “Zināšanas par degradēto teritoriju revitalizāciju” tika veltīta teritoriālo plānotāju un šīs jomas speciālistu kapacitātei darbā pašvaldībās un pašvaldību iestādēs. Projekta “Trans-forma” ietvaros tika rīkota virkne pasākumu - teorētiskās apmācības, mācību braucieni, utt., lai uzlabotu mūsu speciālistu zināšanas – savās prezentācijās sesijas dalībnieki apkopoja apgūto, kā arī tika prezentēta Ainavu projektēšanas darbnīcas ALPS izstrādātā metodoloģiskā rokasgrāmata pilsētplānošanas speciālistiem.

Otrajā sesijā “Degradēto teritoriju pārveidošana ilgtspējīgā vidē” dalībnieki savās prezentācijās iepazīstināja ar izstrādātajiem tehniskajiem projektiem un plānošanas dokumentiem, kā arī kartēm noteiktu teritoriju atjaunošanai, kā arī jau īstenotajiem projektiem degradēto un piesārņoto teritoriju revitalizācijā. Tika prezentēta arī Daugavpils pilsētas attīstība, t.sk. īstenotie un plānotie projekti Daugavpils cietokšņa teritorijā.

Trešajā sesijā “Izpratne par zemes revitalizāciju” bija iespēja diskutēt par to, kā sekmēt sabiedrības izpratni par degradēto teritoriju atjaunošanas nozīmi un ieguvumiem. Pieaicinātie eksperti - Martynas Marozas, urbānists, eksperts sabiedrības iesaistes procesos, “MMAP” uzņēmuma pārstāvis (Lietuva), Dr.psych., assoc.prof. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultātes Psiholoģijas katedra (Latvija), kā arī Lina Blažytė, “Komunikāciju un sociālo inovāciju centrs” direktore, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija (Lietuva).

Katras sesijas nobeigumā tika organizētas paneļdiskusijas par aktuālajiem jautājumiem pilsētplānošanā un degradēto teritoriju revitalizācijā.

 

Konference tika organizēta Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros.

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: Aprīlis, 2018 – Aprīlis, 2020

Projekta budžets: 520 348,94 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 442 296,58 EUR