Paņevežā notika trīs dienu apmācību cikls projekta “Trans-form” LLI-386 dalībniekiem

  Projektu ziņas/Paņevežā notika trīs dienu apmācību cikls projekta “Trans-form” LLI-386 dalībniekiem

Paņevežā notika trīs dienu apmācību cikls projekta “Trans-form” LLI-386 dalībniekiem

2019. gada 27. Jūnijs

No 25. līdz 27.jūnijam projekta LLI- 386 “Trans-Form” ietvaros Paņevežā (Lietuvā) notika trīs dienu apmācības par degradēto teritoriju pārveidošanas iespējām. Apmācībās piedalījās Apmācībās piedalījās Rēzeknes SEZ pārvaldes speciālisti, pašvaldību pārstāvji no Paņevežas, Visaginas, Rēzeknes, Krāslavas un Daugavpils pilsētas domes.

Paņevežas pašvaldība sadarbībā ar projekta vadošo partneri biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” organizēja šo apmācību ciklu, kura laikā tika diskutēts par dažādām pieejām sabiedrības iesaistīšanai pilsētplānošanā, padziļinātas zināšanas par stratēģisko pilsētplānošanu, kā arī tika iegūta informācija par jaunu instrumentu pilsētplānošanai un publiskajai apspriedei – simulācijas galda spēle.

Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ pārvalde un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

Projekta koordinatore:Nataļja JupatovaE-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci