Lietuvā notika trīs dienu apmācības par ilgtspējīgu pilsētplānošanu

  Projektu ziņas/Lietuvā notika trīs dienu apmācības par ilgtspējīgu pilsētplānošanu

Lietuvā notika trīs dienu apmācības par ilgtspējīgu pilsētplānošanu

2019. gada 26. Jūlijs

No 24. līdz 26.jūlijam projekta LLI- 386 “Trans-Form” ietvaros Visaginas pilsētā (Lietuvā) notika trīs dienu apmācības par ilgtspējīgu teritoriālo un pilsētplānošanu. Apmācībās piedalījās Rēzeknes SEZ pārvaldes speciālisti, pašvaldību pārstāvji no Paņevežas, Visaginas, Rēzeknes, Krāslavas, Rēzeknes novada, kā arī trīs speciālisti no Daugavpils pilsētas domes.

Visaginas pašvaldība sadarbībā ar projekta vadošo partneri biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” organizēja apmācības, kuru laikā tika diskutēts par ilgtspējīgas pilsētplānošanas nozīmi, teritorijas plānošanas dokumentu attīstību un teritoriālā plānojuma kontroles un uzraudzības nozīmi. Apmācībās savā pieredzē dalījās Živile Šimkute, viena no arhitektūras un urbānisma uzņēmuma “MASH studio” dibinātāja, kas specializējas ilgtspējīgā teritoriālajā un pilsētplānošanā, Martynas Marozas, uzņēmuma MMAP pārstāvis, kas specializējas plānošanas un attīstības procesos, Dalia Bardauskiene, Viļņas priekšsēdētāja padomniece arhitektūras un teritoriālās plānošanas jautājumos, Donatas Baltrušaitis un Agne Dailidaite, uzņēmuma “Bauland” pārstāvji, kas specializējas stratēģiskās pilsētplānošanas procesos un metodēs. 

Speciālistiem no Latvijas un Lietuvas bija iespēja padziļināt zināšanas par stratēģisko pilsētplānošanu, kā arī iegūt informāciju par jaunu instrumentu pilsētplānošanai un publiskajai apspriedei – simulācijas galda spēle. Tika iepazīta arī Visaginas pilsētas pieredze degradēto teritoriju revitalizācijā.Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR.

Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ pārvalde un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu 

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova, E-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci