Lietuvieši iepazīst četru Latvijas pašvaldību degradētās teritorijās četrās dienās

  Projektu ziņas/Lietuvieši iepazīst četru Latvijas pašvaldību degradētās teritorijās četrās dienās

Lietuvieši iepazīst četru Latvijas pašvaldību degradētās teritorijās četrās dienās

2019. gada 03. Aprīlis

4 dienu garā mācību vizītē Latvijā viesojās pašvaldību speciālisti no projekta „Trans-form” partneru pašvaldībām no Paņevežas un Visaginas (Lietuva), lai iepazītos ar vietējo pašvaldību pieredzi degradēto teritoriju attīstības plānošanā, plāniem un jau paveiktajiem darbiem šinī jomā. Laikā no 2019.gada 19.marta līdz 22.martam vizītes ietvaros Lietuvas kolēģi apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldību, Krāslavas un Rēzeknes novadus un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu.
Rēzeknes SEZ un Rēzeknes pašvaldības pārstāvji vizītes 21.marta dienā dalījās ar pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā. Rēzeknes SEZ pārvalde viesiem no Lietuvas pašvaldībām prezentēja Rēzeknes SEZ sasniegumus teritoriju atjaunošanā un kopā apmeklēja tādus objektus, kā ražošanas kompleksa jaunbūvi Viļakas ielā 1, renovēto biroju un noliktavu ēku Atbrīvošanas alejā 155A, k-1, Komunālā ielu 13 un 11C, kā arī atjaunoto ceļa posmu Lejas Ančupāni- Lejas Ančupāni Rēzeknes novadā. Tāpat delegācija apmeklēja pēc darbinieku skaita un ražošanas apjoma lielāko Rēzeknes SEZ uzņēmumu (kokapstrāde) “VEREMS” RSEZ SIA.

Mācību vizītes organizēšana tika atzinīgi novērtēta no lietuviešu kolēģu puses, tika izvēlēti interesanti objekti, rastas jaunas idejas turpmākai sadarbībai pašvaldību starpā.

Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes SEZ pārvalde un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu 

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova, E-pasts: trans-form@rsez.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci