Berlīnes ainavu arhitektūras kontrasti

  Projektu ziņas/Berlīnes ainavu arhitektūras kontrasti

Berlīnes ainavu arhitektūras kontrasti

2019. gada 10. Jūnijs

No 2019.gada 13. līdz 16.maijam projekta LLI- 386 “Trans-form” pašvaldību speciālisti no Latvijas un Lietuvas projekta mācību vizītes ietvaros apmeklēja vienu no Eiropas zaļākajām galvaspilsētām, Berlīni, kas pazīstama ar daudzveidīgiem pilsētas parkiem, “zaļo” pilsētplānošanu, un moderno urbāno arhitektūru. Braucienā piedalījās arī Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale un projekta koordinatore Nataļja Jupatova. Tika apmeklēti dažādu arhitektūras stilu parki pēc to plānojuma un pielietojuma, kā arī iepazītas dažādas sabiedrības izglītošanas iniciatīvas ekoloģiska dzīvesveida un dārzniecības popularizēšanā un iedzīvināšanā jau bērnudārzu vecuma bērniem.

Kopumā Berlīnes pašvaldība atbild par vairāk nekā 100 parkiem, īpaši pēdējo 20 gadu laikā uzturot to mērķtiecīgu attīstīšanu, uzlabošanu, jaunu ainavu plānošanu. Viena no galvaspilsētas tendencēm ir kapu pārveidošana par zaļajām zonām un parkiem. Neatkarīgi no parku veida, tie visi tiek veidoti iedzīvotāju vajadzībām un ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem. Brauciena laikā satiktie speciālisti un eksperti dalījās informācijā par finansējuma piesaisti parku un dārzu attīstībai Vācijā. Tā, piemēram, Landesgartenschauen ir Vācijas valsts finansēta mērķprogramma pašvaldībām, kuras mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un ekoloģisko klimatu pilsētās. Pilsētā Burgā grupa apmeklēja Landesgartenschauen rezultātu, 3 parkus – Goethe parku, Weinberg parku un Flickschuparku – un tos harmoniski savienojošās zaļās zonas un dārzus.

Mācību vizītes laikā grupa vairākkārt piestāja vietās, kas attīstījušās un vēl tiek plānotas būt attīstītas vēsturiskā nojauktā Berlīnes mūra teritorijās. Nojaucot mūri, pilsētas telpā radās daudz neskartas, tukšas vietas, kuras tika dēvētas par “mirušo strīpu”. Pēdējo 20 gadu laikā tā ir piepildīta ar parkiem, zaļajām zonām, ielu mākslas objektiem. Grupa apmeklēja vienu no šādām vietām – Mauerparku, kurā vēl ir saglabājies aptuveni 300 m garš Berlīnes mūra posms, teritorija ir bijusi arī dzelzceļa zona. Mūsdienās Mauerparks ir izveidots galvenokārt jauniešu atpūtai. 

Berlīnē grupa apmeklēja arī mūsdienu urbānās arhitektūras pārveidoto pamesta dzelzceļa bijušo degradēto teritoriju, kas šodien 26ha platībā saucas Park am Gleisdreieck. Tas ir jauna tipa pilsētas parks, kurā joprojām var novērot gan aizaugušas, neskartas zonas, gan rūpīgi izstrādātu ainavu un daudzpusīgas atvērtas telpas. Parka plānojums ticis veidots ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, ņemot vērā dažādu interešu grupas, tāpēc parkā pieejams plašs sporta veidu objektu spektrs. Tajā pašā laikā tiek nodrošināta arī daudzu lietotāju vēlme pēc miera un klusuma, atpūtai un dabas baudīšanai.

Šis bija otrais mācību brauciens projekta LLI- 386 “Trans-form” ietvaros ārpus Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam teritorijas, kura laikā tika veicinātas idejas arī degradēto teritoriju attīstīšanā parku, dārzu un zaļo zonu izveides kontekstā. Latvijas un Lietuvas pašvaldību speciālisti ievēroja arī publiskos pilsētas bērnu un rotaļu laukumus, kas veidoti vienīgi no dabīgiem materiāliem, pat vienkāršiem dabas elementiem, kas arī ir daļa no vispārējā “dzīvot kopā ar dabu” koncepta Vācijas sabiedrībā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg Latvia – Lithuania Programme ietvaros.Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

Projekta koordinatore:
Nataļja Jupatova
E-pasts: trans-form@rsez.lv
Mob.: 26488499