Projekta “Trans-form” LLI-386 Vadības grupas sanāksme Visaginā

  Projektu ziņas/Projekta “Trans-form” LLI-386 Vadības grupas sanāksme Visaginā

Projekta “Trans-form” LLI-386 Vadības grupas sanāksme Visaginā

2019. gada 01. Aprīlis

2019.gada 29.martā Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale piedalījās projekta “TRANS-FORM” LLI-386 Vadības grupas sanāksmē Visaginā, Lietuvā.

Projekta vadītāja Laila Vilmane informēja klātesošos par projekta realizēšanas pirmo 12 mēnešu gaitu. Projekta vadītāja informēja, ka gada laikā jau organizētas vairākas projektu partneru tikšanās, apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī pabeigtas dažas no projekta ietvaros plānotajām darbībām: izstrādātas teritoriju revitalizācijas attīstības koncepcijas un sakārtotas degradētās teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā.

2019. gadā plānoti nākamie mācību braucieni uz Vāciju un Nīderlandi, kā arī turpināsies mācību cikla īstenošana Paņevežā un Visaginā. Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodiskā rokasgrāmata degradēto teritoriju revitalizācijai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704,00 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu 

logogg

Projekta koordinatore:

Nataļja Jupatova

E-pasts: trans-form@rsez.lv

Mob.: 26488499

 

Foto: L.Upeniece (Projekta informācijas speciāliste)